Onderwerpen

Dodelijke slachtoffers van brand zijn dodelijke slachtoffers van rook, daarom kan rook- en warmteafvoer (RWA) levens redden

De meest voorkomende oorzaak van overlijden of letsel bij brand is de inademing van rook. Dampen kunnen leiden tot bewusteloosheid in amper drie ademhalingen, en tot de dood na tien keer ademhalen. Giftige dampen vormen ook een ernstig risico, maar deze dampen kunnen snel naar buiten worden afgevoerd via een rook- en warmteafvoerinstallatie.

Gassen brengen levens in gevaar

De ruimtes kunnen zich in geval van brand snel vullen met giftige dampen.

De ruimtes kunnen zich in geval van brand snel vullen met giftige dampen.

Geen brand zonder rook: bij verbranding van 10 kg papier of karton komt er tot 10.000 m³ damp vrij, zelfs een brandende papiermand vult een kantoor snel met rook van de vloer tot aan het plafond. Als er brand uitbreekt, vormt rook het grootste gevaar voor de mensen die opgesloten raken en voor de brandweerlieden.

De ontwikkelingen zijn dramatisch: het eerste effect van rook is verminderd zicht, en dat in minder dan drie minuten. Mensen raken gedesoriënteerd en raken in paniek. Vluchtroutes zijn niet langer herkenbaar. Vervolgens komt koolmonoxide (CO) binnen. De concentraties van dit gas stijgen snel tijdens een brand. Het inhaleren van koolmonoxide leidt tot hoofdpijnen, symptomen van vergiftiging, bewusteloosheid, en uiteindelijk de dood.

Rookvrije vluchtroutes

Giftige dampen moeten zo snel mogelijk uit het gebouw worden verwijderd. Rookafvoerinstallaties worden geïnstalleerd om een natuurlijke rookafvoer te garanderen. Deze systemen kunnen automatisch (via rookmelders) of handmatig (via RWA-schakelaars) worden geactiveerd. Ze openen ventilatiesleuven zoals ramen of lichtkoepels.

Deze zuigen dampen en warmte-energie uit het gebouw. Vluchtroutes blijven rookvrij en brandweerlieden kunnen snel ingrijpen, precies daar waar ze nodig zijn.

Rookafzuiging heeft toevoerlucht nodig

Rook- en warmteafvoerinstallaties zijn afhankelijk van de afzuiging van rook van boven een toevoer van toevoerlucht van beneden. Deze toevoerlucht ondersteunt brandbestrijdingsmaatregelen door:

 • het verhogen van de thermische aandrijving, waardoor sneller dampen worden aangezogen door ramen of openingen in het dak (schoorsteeneffect),
 • het creëren van een lichte rooklaag langs het onderste deel van de ruimte om een duidelijk zicht te geven op de vluchtroutes,
 • vermindering van de hoeveelheid dampen en explosieve smeulgassen als gevolg van schonere verbranding,
 • de hitte verminderen, zodat brandweerlieden dichter bij het vuur kunnen komen.

Rookafvoer, warmteafvoer en RWA-systemen

Een rookopening maakt deel uit van de preventieve brandbeveiliging en zorgt ervoor dat er rook wordt afgevoerd in geval van brand. Het doel is een stabiele luchtlaag vormen met weinig rook dicht bij de vloer, zodat vluchtroutes veilig kunnen worden gebruikt. Een open rookafvoer voert ook warmte weg van de brand. Dit betekent dat het lastdragende gedrag van lastdragende of scheidende gebouwonderdelen aanzienlijk wordt uitgebreid. Om deze reden worden de termen rookafvoer en rook/warmte-afvoer (RWA) vaak als synoniemen gebruikt.

 • Rookafvoer wordt aangeduid als natuurlijke rookafvoer (NRA) als het werkt via een natuurlijke thermische opwaartse beweging, dus zonder extra ventilatieaandrijvingen (zoals ventilatoren).
 • Natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallaties (NRWG) omvatten bijvoorbeeld ramen, dakramen, ventilatiejaloezieën die automatisch openen in geval van brand en helpen bij het afzuigen van rook en hete dampen uit een gebouw.
  Conform DIN EN 12101-2 is NRWG een rook- en warmteafvoertoestel met natuurlijke werking dat bedoeld is voor installatie als onderdeel van een rook- en warmteafvoerinstallatie in gebouwen.

  Een NRWG bestaat uit
  • een raam en de bijbehorende onderdelen (profielen, afdichtingen, deurbeslag),
  • de inklembescherming (bijv. glas, panelen), en
  • het aandrijvingssysteem met bijbehorende componenten (aandrijving, consoles, schuifbeslag).
 • Een mechanische rookafvoer (MRA) werkt met een gemotoriseerde aandrijving, zoals met rookafvoerventilatoren. Rook kan met of zonder ventilatiekanalen worden verwijderd.

Materialen in muur- of dakgebieden worden aangeduid als warmteafvoer (WA) als ze smelten bij hogere temperaturen of zichzelf vernietigen tijdens het proces. Via de openingen die op deze manier worden gecreëerd, kan warmte afkomstig uit de brand ontsnappen uit de brandende ruimte. De energie die uit de brandende ruimte wordt gezogen is nu niet beschikbaar om verder lastdragende of scheidingsonderdelen bijvoorbeeld van het gebouw te verhitten. Het resultaat hiervan is dat deze gebouwonderdelen hun kritische temperatuur op een later tijdstip bereiken.

Warmteafvoer vergroot zo het belastingsgedrag van dergelijke componenten. Warmteafvoer wordt over het algemeen effectief wanneer de brand zich enige tijd heeft ingezet. Dampen worden ook via de openingen naar buiten gezogen. Maar dit is te laat om mensen te beschermen en het vuur te bestrijden. S0 warmteafvoer is niet hetzelfde als rookafvoer!

De term rook- en warmteafvoer en de technische systemen die deze functie uitvoeren, worden beide afgekort met RWA. Natuurlijke rook- en warmteafvoersystemen (RWA) bestaan uit de volgende onderdelen:

 • de rook- en warmteafvoerinstallatie (NRA), bijv. ramen, bovenlichten, dakramen, elk met een aandrijfsysteem
 • de besturing en voeding (RWA-centrale)
 • de ontgrendelingselementen (bijv. rookmelders, RWA-schakelaar)
 • de toevoerlucht (bijv. via open ramen of deuren)
 • rookschermen indien nodig (om grotere ruimten op te splitsen)

Functies van RWA

Rook- en warmteafvoersystemen (RWA) dienen in de eerste plaats als preventieve brandbeveiliging om mensen te beschermen. Ze hebben ook extra functies, maar:

 

Bescherming van mensen
rook uit vluchtroutes houden

Bescherming van het milieu
milieuschade beperken

Bescherming van eigendommen
de gebouwstructuur onderhouden

Actieve redding

Schade minimaliseren veroorzaakt door brandblusactiviteiten

Ondersteuning voor brandbestrijding

Passieve redding

Minimaal gebruik van blusmiddelen

Ventilatie van de brand

Lokalisatie van de brand

 

Minimalisering van de thermische belasting

GEZE RWA-oplossingen

GEZE levert complete afvoerluchtoplossingen voor veilige, snelle en natuurlijke rookafvoer in geval van brand, evenals intelligente RWA-besturing. Een GEZE RWA-systeem zorgt ervoor dat rook wordt verwijderd (verwijderd of afgezogen) en warmte wordt afgevoerd in geval van brand. Hoe het werkt: eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk elektrisch bediende kettingaandrijvingen openen en sluiten de toevoer- en afvoerluchtgebieden door te werken als directe openers en krachtige elektrische spindelaandrijvingen. Dit betekent dat deuren en ramen snel een grote openingshoek hebben, waardoor rook kan ontsnappen en toevoerlucht kan binnenstromen, afhankelijk van het ontwerp.

Ga naar GEZE-raamtechniek

1 = afvoerluchtsysteem, 2 = toevoerluchtsysteem, 3 = ventilatiesignalen, 4 = alarmsignalen, 5 = signaalingangen, 6 = bedieningseenheid

RWA-systeem van GEZE © GEZE GmbH

Het RWA-systeem wordt bestuurd via de noodstroomcentrale van GEZE. Deze heeft twee onafhankelijke voedingen (netvoeding en batterij) om de werking te garanderen, ongeacht de situatie.

In geval van brand wordt het systeem snel geactiveerd via automatische melders (rook- of warmtemelders), via een externe brandalarminstallatie (BMA) of handmatige activering (RWA-schakelaar). De ramen, bovenlichten, lichtkoepels en deuren kunnen worden bediend volgens de windrichting, waardoor rook kan worden afgevoerd uit de windrichting ten opzichte van het gebouw.

GEZE-aandrijvingen voor RWA met natuurlijke werking (NRWG)

GEZE levert aandrijvingen die zijn getest en gecertificeerd conform EN 12101 Deel 2 in NRWG’s. GEZE-aandrijvingen zijn getest en gecertificeerd als NRWG met aluminium profielen van Schüco, Akotherm, Kawner Alcoa, Wicona, Heroal, Aluprof, of met hout en gecombineerde aluminium- en houtprofielen van M Sora.

GEZE NRWG’s die gebruikt worden voor automatische brandventilatie kunnen ook gebruikt worden voor dagelijkse ventilatie. Deze units beschikken dus over een dubbele functie en worden niet alleen gebruikt in geval van brand. Als NRWG's ook worden gebruikt voor dagelijkse ventilatie, worden extra componenten voor automatisering aanbevolen, zoals ventilatorschakelaars, regelingen tegen regen-windbesturing of temperatuur- en CO2-sensoren.

Ga naar de NRWG’s van GEZE

Integratie in het gebouwbeheersysteem

GEZE rook- en warmteafvoeroplossingen kunnen ook via interfacemodules worden aangesloten op de KNX- en BACnet-wereld van gebouwbeheersystemen. Hierdoor kunnen energie-efficiënte, sensorgestuurde ventilatie en een gezond ruimteklimaat gemakkelijk worden geïmplementeerd, evenals centrale bewaking van de ramen.

RWA is een onderdeel van technologische brandveiligheid. Dit wordt steeds belangrijker in de gebouwplanning. Hoe eerder tijdens de planningsfase rekening wordt gehouden met de brandveiligheid, des te beter kan het architectonische ontwerp worden geïmplementeerd en daardoor dure aanpassingen of extra kosten vermeden worden.

Brandbeveiligingscertificaten en -concepten zijn belangrijke componenten in gebouwtoepassingen. Complexe gebouwprojecten vragen om specialistische vaardigheden om deze noodzakelijke certificeringen te verkrijgen. GEZE ondersteunt en adviseert bij de ontwikkeling van brandbeveiligingsconcepten.

GEZE biedt ook ondersteuning met het WinCalc-berekeningsprogramma voor de configuratie van de RWA-centrale:

 • Eenvoudig: de centrale configuratie in WinCalc leidt u stapsgewijs door de benodigde vragen.
 • Competent: WinCalc voert een haalbaarheidscontrole uit m.b.t. het automatische ontwerp van een geschikte centrale.
 • Snel: door de resultaten naar de shop te verzenden, kan snel worden geschakeld tussen het technische ontwerp en de commerciële voorbereiding van het project.
 • Individueel: u ontvangt een kabelschema dat overeenkomt met uw projectspecifieke gegevens.
 • Duurzaam: de plannen worden aan de order toegewezen en leveren nauwkeurige documentatie, zelfs voor later.

Onze verkoopstructuur geeft ons toegang tot experts in zowel bouwkundig als technisch advies, en een breed NRWG-systeem partnerprogramma. Ons netwerk van dochterondernemingen en distributievertegenwoordigers over heel Europa zorgt ook voor levering van GEZE NRWG’s buiten Duitsland. Wij kunnen u ook helpen bij het certificeringsproces en bij het voorbereiden van de bijbehorende documentatie.

Installatievideo's voor de Slimchain en Powerchain-raamaandrijvingen:

Ga naar de Slimchain installatievideo

Ga naar de Powerchain installatievideo

De RWA is een slapend veiligheidsapparaat. Het moet onmiddellijk functioneren in geval van brand, zelfs na vele jaren. Doorlopend en professioneel onderhoud is cruciaal om deze functionaliteit te garanderen. Als de RWA niet (goed) wordt onderhouden, kan de functionaliteit op lange termijn niet worden gegarandeerd.

GEZE Service biedt regelmatige service en gekwalificeerd onderhoud van geautomatiseerde systemen door volledig getrainde servicemonteurs. Dit omvat natuurlijk RWA's.