Besturingen RWA

Besturingscentrales zijn het brein en de voeding van de rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA) in uw gebouw. Ze besturen alle RWA-componenten voor een veilige rook- en warmteafvoer in geval van brand. De noodstroomcentrales zijn de besturingseenheid van alle met RWA-aandrijvingen of deurdrangers uitgeruste luchttoe- en afvoeropeningen. Ze ontvangen de melding van de RWA-knoppen en de automatische ontgrendeling, bijv. de rookmelders, besturen de rook- en warmteafvoer en controleren de componenten op storingen.