Onderwerpen

Gebouwautomatisering - intelligente connectiviteit bij gebouwbediening

Alle bedrijfsgebouwen zijn nu gebouwd met automatische gebouwaansturing. Verwarming, licht, airconditioning, koeling, zonwering en deur- en raamtechniek zijn in een netwerk verbonden en communiceren met elkaar. De componenten kunnen comfortabel, centraal en met weinig contact bestuurd worden, met behulp van intelligente gebouwbeheersystemen.

Doelstellingen: energie-efficiëntie, comfort en veiligheid

Het zijn niet alleen auto's die in de toekomst autonoom zullen rijden, maar ook gebouwen worden steeds meer geautomatiseerd. Ze regelen zelf de verwarming, ventilatie en airconditioning. Ze schakelen verlichting naar het juiste niveau afhankelijk van de externe helderheid en of er mensen zijn in de kamer. Ze openen of sluiten de jaloezieën, ramen en deuren. En dit allemaal terwijl ze nauwkeurig reageren op de behoeften van gebruikers of bewoners als ze door het gebouw passeren. Wanneer ze het gebouw verlaten, wordt het energieverbruik automatisch tot een minimum beperkt, worden toegangen vergrendeld en wordt het alarmsysteem geactiveerd.

Dit type automatiseringstechniek wordt nu geïnstalleerd in alle nieuwe openbare en bedrijfsgebouwen. Het kan ook worden gebruikt om bestaande gebouwen te optimaliseren. De slagzin is ongetwijfeld gebouwautomatisering. Automatisering betekent elke handeling die niet wordt uitgevoerd door iemand via een apparaat of systeem. Gebouwautomatisering (BA) verwijst naar het geheel van de apparatuur die wordt gebruikt voor automatische besturing, regeling, bewaking en optimalisatie in gebouwen.

Dit betekent dat alle sensoren, actuatoren, bedieningselementen, verbruikers en andere technische units in het gebouw op een netwerk zijn aangesloten. Gebouwautomatisering voert vervolgens automatisch specifieke functionele processen uit als onderdeel van de bouwtechniek, in overeenstemming met de voorgeschreven instellingen. Technische gebouwuitrusting, die vaak complex kan zijn, wordt daarom efficiënt en centraal beheerd. Het doel is om de werking van gebouwen energiezuiniger, economischer en veiliger te maken met maximaal comfort voor gebruikers en bewoners.

Structuur van de gebouwautomatisering conform DIN EN ISO 16484

Het managementniveau bewaakt het systeem en optimaliseert de bediening ervan met behulp van speciale software - een gebouwbeheersysteem. De software visualiseert en slaat informatie en gegevens op.

Het automatiseringsniveau zorgt voor het verzamelen en evalueren van informatie. De commando's voor schakelaars en positionering worden teruggestuurd naar het veldniveau. Ze kunnen echter ook naar alle andere niveaus op het commandoniveau worden doorgestuurd.

Het veldniveau omvat de uitvoering van alle functies en meting en rapportage van gegevens. Deze gegevens zijn afkomstig van sensoren (bijvoorbeeld temperatuursensoren, luchtkwaliteitssensoren, helderheidssensoren, bewegingsmelders, raamcontacten, windsnelheidssensoren, regenvalsensoren) en actuatoren (servomotoren voor ventielen en kleppen, schakelaar- en dimapparatuur voor de verlichting, aandrijvingen voor zonneschermen, ramen en deuren) en andere drukknoppen en schakelaars.

Om informatie van de sensoren of positioneringscommando's over te brengen naar actuators, moeten de apparaten op een gedeeld netwerk zijn aangesloten.

EU-verordening betreffende de totale energie-efficiëntie van gebouwen

De EU-verordening over de totale energie-efficiëntie van gebouwen is de drijvende kracht achter de automatisering van gebouwen. Tenslotte staat de bouwsector binnen de EU voor 40 procent van het totale energieverbruik. Volgens de EU-verordening moet de algehele energieprestatie van alle gebouwen worden verbeterd. Dit is in de eerste plaats afhankelijk van de thermische enveloppe en de aard van de technische gebouwuitrusting. De faciliteiten kunnen ook verder worden verbeterd door de installatie van een automatiseringssysteem.

Met een studie aan de Biberach University of Applied Sciences ('Zorgen voor energie-efficiëntie via gebouwautomatisering met betrekking tot DIN V 18599 en DIN EN 15232') werd onderzocht hoeveel energie de individuele functies in een gebouwautomatiseringssysteem kunnen besparen. Onder de studieresultaten bleek dat automatische verlichting in combinatie met een lichtregelende externe jaloezie een besparingspotentieel van ongeveer 40 procent heeft opgeleverd. Als investeringskosten en besparingen worden vergeleken, is het resultaat een gemiddelde afschrijvingstijd van twee tot tien jaar voor gebouwautomatiseringssystemen.

Samengevat werd in de studie vastgesteld dat gebouwautomatisering een grote bijdrage zou kunnen leveren aan de energiebezuiniging van een gebouw. Daarom is wetenschappelijk bevestigd dat normaal gebruikersgedrag vaak leidt tot onnodig hoog energieverbruik.

Automatisering als een 'ideale' gebruiker

'Ideale' gebruikers zouden de verwarming moeten uitschakelen wanneer ze kamers ventileren, en vervolgens de ramen weer zo snel mogelijk sluiten. Daarnaast zouden ze alleen lichten inschakelen als de kamer wordt gebruikt, en dan nog alleen het aantal benodigde lampen gebruiken. In ongebruikte kamers en in kantoren zouden ze meestal 's nachts of op feestdagen de luchttemperatuur aanzienlijk verlagen.

Aangezien deze ideale gebruikers zeer zeldzaam zijn en niet-ideale gebruikers open ramen vergeten en ze 's nachts open laten, kan deze kloof aanzienlijk worden gedicht met behulp van gebouwautomatisering. Smart Buildings gedragen zich daarom energiezuiniger dan mensen.

Geautomatiseerde ventilatie voor betere binnenlucht en grotere hygiëne

Met gebouwautomatisering kan niet alleen de energie-efficiëntie verbeterd worden, maar ook de binnenluchtkwaliteit. De reden hiervoor is dat slimme raamsystemen die in een netwerk verbonden zijn met het gebouwbeheersysteem geautomatiseerde, natuurlijke ventilatie mogelijk maken. Hierdoor kunnen ruimtes naar behoefte geventileerd worden en van verse lucht voorzien worden – volledig contactloos dankzij slimme raamautomatisering. Dit voorkomt fysiek contact en zodoende de mogelijkheid om bacteriën en virussen over te dragen. Een verder voordeel: door regelmatige luchtverversing wordt de binnenluchtkwaliteit verbeterd – dit is goed voor de concentratie en vermindert de concentratie van aerosolen, waardoor ook het infectierisico door virussen verlaagd wordt.

Smart Building en Smart Home

Een Smart Home bespaart u kosten. Professionele initiële installatie in een huis met twee slaapkamers kost tussen de 800 en 4000 euro - en dat kan u tot ongeveer 20 procent energiebesparing opleveren.

Smart Home-technologieën vormen een groeiende markt. © Exorbitart / GEZE GmbH

Smart Building-systemen worden niet alleen gebruikt in kantoren en industriële gebouwen, hotels of ziekenhuizen. Er is ook een groeiende interesse in automatiseringstechniek voor woningen. ‘Smart Homes’ zijn die waar de voeding en het verbruik worden aangesloten op een netwerk met huishoudelijke apparaten en de verlichting.

Thuisnetwerken met entertainment elektronica, bewakings- en veiligheidssystemen, jaloezieën, raam- en deurdrangersystemen kunnen ook worden aangesloten. Deze functies kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften van gebruikers en zorgen daarom voor meer comfort. Ze helpen ook op kosten en middelen te besparen.

Meer informatie over Smart Building

Het nieuwe hoofdkantoor van het IT-bedrijf Vector in Stuttgart heeft meer dan 180 GEZE-deuroplossingen. Ze worden via een netwerk aangesloten op het BACnet-gebouwbeheersysteem met IO 420-interfacemodules.

De entree-deuren van het hoofdkantoor van Vector in Stuttgart

Intelligente gebouwaansturing in het nieuwe hoofdkantoor van Vector

De netwerkoplossingen van GEZE met BACnet bieden aanzienlijke voordelen bij de planning en werking:

  • gepersonaliseerde digitale netwerkoplossingen met BACnet
  • centrale besturing van meer dan 180 deuren in het gebouwbeheersysteem – nog meer comfort en veiligheid bij normaal gebruik en in geval van gevaar
  • merkoverkoepelende functionaliteit en interactie – altijd en overal zichtbaar
  • Energie-efficiëntie: interactie tussen de deurtechniek en klimaatregeling
  • ondersteuning tijdens de bouwfase: communicatie tussen experts van het merk

Ga naar GEZE-casestudy over Vector IT-campus

Succesvolle integratie: gebouwautomatisering met GEZE Cockpit op het hoofdkantoor van GAG in Keulen

Op het GAG-hoofdkantoor in Keulen zorgt GEZE Cockpit met BACnet voor een slim netwerk met het Priva-gebouwbeheersysteem – en zodoende meer efficiëntie, veiligheid en comfort.

Ga naar het GEZE-referentieproject voor het GAG-hoofdkantoor

GEZE Cockpit-gebouwautomatiseringssysteem

GEZE Cockpit is het eerste gebouwautomatiseringssysteem voor slimme deur-, raam- en veiligheidstechniek. Met het GEZE Cockpit gebouwautomatiseringssysteem kunnen geautomatiseerde systeemcomponenten op het gebied van deur-, raam- en veiligheidstechnologie van GEZE en andere fabrikanten door middel van een netwerk worden verbonden, centraal worden bestuurd en nauwkeurig worden bewaakt. BACnet, de meest gangbare communicatiestandaard in gebouwautomatisering, maakt interoperabiliteit mogelijk. GEZE Cockpit kan worden gebruikt als een onafhankelijk gebouwbeheersysteem of worden geïntegreerd in een gebouwautomatiseringssysteem van hogere rang.

De hardwarecomponenten van het gebouwaansturingssysteem bestaan uit een ingebouwd systeem, waarop drie verschillende GEZE-softwarepakketten met verschillende prestatiefuncties kunnen worden geïnstalleerd. De gegevensuitwisseling tussen de GEZE Cockpit en producten vindt plaats via de IO 420 interfacemodule op het BACnet open communicatieprotocol. Of u nu een pc, tablet of smartphone gebruikt: de toepassingen voor GEZE Cockpit zijn gebaseerd op een browser en kunnen daarom op elk IP-apparaat worden gebruikt.

Ga naar gebouwautomatiseringssysteem GEZE Cockpit

Ga naar de GEZE Cockpit-brochure (PDF | 3.14 MB)

Uitgebreide ondersteuning voor alle betrokken deskundigen

GEZE verleent ondersteuning aan alle experts die betrokken zijn bij elk aspect van de planning voor multifunctionele ramen en deuren.

Architecten, metaalbewerkers, veiligheidsplanners, experts op het gebied van brandbeveiliging en elektrische installaties en systeemintegrators moeten zo vroeg mogelijk bij de planning betrokken worden om te garanderen dat de individuele systemen goed kunnen samenwerken en tegelijkertijd maximale voordelen bieden. Gestandaardiseerde netwerkcomponenten en aangepaste projectondersteuning van GEZE beloven iedereen een planning waarop ze kunnen bouwen.

Soepele en merkoverkoepelenxde actie

Het BACnet open communicatie protocol maakt soepele en merkoverkoepelende bediening mogelijk. Het biedt plug & play-componenten, zodat u apparaten en producten snel kunt aansluiten. Dit helpt de systemen te communiceren, garandeert een snelle integratie in het communicatiesysteem en garandeert de benodigde flexibiliteit, zelfs indien de planning op het laatste moment wordt gewijzigd.

GEZE biedt hulp bij onderhoud, ondersteuning en training

GEZE Cockpit stelt de eigenaren van een gebouw in staat om aanzienlijke financiële besparingen te maken, en daarbij tegelijkertijd de veiligheid van het gebouw en de personen daarin te verbeteren. Er zijn ook voordelen voor de werknemers: GEZE Cockpit is eenvoudig en comfortabel te gebruiken: de status van deuren, ramen, rook- en warmteafvoerinstallatie en vluchtroutes kunnen vanaf elke locatie en op elk gewenst moment worden gestuurd en veilig bewaakt met behulp van een IP-apparaat.