Onderwerpen

Vastzetvoorzieningen maken brandwerende deuren toegankelijk

Het sluiten van rook- en brandwerende deuren kan irriterend zijn voor mensen die er herhaaldelijk doorheen moeten. Maar als ze zijn uitgerust met een vastzetvoorziening, kunnen ze open blijven, omdat de vastzetvoorzieningen een veilige sluiting van deuren garanderen in geval van brand. Omdat dit complexe installaties zijn, is regelmatig onderhoud verplicht.

Brandwerende en rookbeschermingsdeuren: een noodzaak, maar vaak onhandig

Branden kunnen snel uitbreken, vaak zonder dat iemand het merkt. Afdichten is altijd de meest effectieve maatregel om de verspreiding van dodelijke rookgassen te voorkomen. Dit betekent dat brandwerende wanden in gebouwen zo lang mogelijk moeten voorkomen dat brand en rook zich verspreiden. Ze kunnen dit echter alleen doen als de brandwerende sluiters (brandbeveiligingsdeuren) in brandbeveiligingsmuren, d.w.z. deuren en poorten, in geval van brand gesloten zijn. Brandbeveiligingsdeuren moeten voorzien zijn van deurdrangers zodat ze onafhankelijk van elkaar sluiten.

Maar deuren zijn vaak moeilijk te openen. Vaak voelt het openen van een deur op zich moeilijk en onpraktisch aan. Kinderen en mensen met lichamelijke beperkingen hebben mogelijk externe hulp nodig. Voor deze mensen betekent een deur een barrière. In normale situaties is het daarom vaak wenselijk dat deuren langer of permanent open blijven staan. Het mechanisch openhouden van een deur met behulp van een wig of haak is vanuit het oogpunt van brandveiligheid echter zeer onachtzaam, omdat de deurdranger dan niet in staat is om de deur te sluiten in geval van brand.

Vastzetvoorzieningen in plaats van wiggen

Goedgekeurde elektrische vastzetvoorzieningen zijn voordeliger en geschikter dan wiggen op het gebied van brandveiligheidstechniek. Ze schakelen de zelfsluitfunctie van een brandwerende deur op een gestuurde manier uit. Dit betekent dat ze brandwerende deuren open houden, maar laten ze automatisch los in geval van een brand zodat de deurdrangers hun functie kunnen vervullen.

Vastzetvoorzieningen zijn ingewikkelde technische systemen. Ze bestaan uit ten minste één brandmelder, één voeding, één vastzetinrichting en één ontgrendelmechanisme. Vastzetinrichtingen zijn vaak elektromagnetische systemen zoals deurmagneten, magneetkleppen en magneetkoppelingen. Voor deurhoudmagneten moeten magnetische tegenplaten aan de wand worden gemonteerd. De andere systemen zijn al geïntegreerd in de deurdranger of de glijrail.

Alle types vastzetinrichtingen hebben één ding gemeen: ze worden geactiveerd door de brandmelder in geval van een alarm, of het ontgrendelmechanisme in geval van een stroomuitval. Ze laten de deur los en die wordt dan door de deurdranger tot sluiting gebracht. Als de deur een tweevleugelige deur is, zorgt een geïntegreerde sluitvolgorderegeling ervoor dat de vleugels goed sluiten. Dit betekent dat het beschermende doel van de brandwerende deur is bereikt: het voorkomt de verspreiding van brand en rook.

De deur kan altijd handmatig worden ontgrendeld

Als een open deur moet worden gesloten, kan er op elk moment worden ingegrepen en kan de vastzetfunctie handmatig worden geactiveerd. Dit komt doordat de typebevoegdheid van het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie (DIBt) een handmatig bediende ontgrendelingsoptie voorschrijft. Een handmatige activeringstoets die de houdstroom uitschakelt, kan deze functie uitvoeren. Deze moet rood zijn en de vermelding "deur sluiten" tonen. Ze moeten ook dichtbij zijn en mogen niet worden afgedekt door deuren die de toegang blokkeren. Als de vastzetinrichting kan worden geactiveerd door lichtelijk op het deurblad te drukken, is er geen handmatige activeringstoets nodig.

Bovendien moeten draaideuraandrijvingen en vrijloopdeurdrangers die een vrijwel weerstandsvrije doorgang door brandwerende deuren mogelijk maken, in aanmerking worden genomen als onderdeel (vastzetinrichting) van een vastzetvoorziening en kunnen ze reeds worden opgenomen als componenten van de vastzetvoorziening, zoals bijvoorbeeld een voeding, ontgrendelmechanisme en brandmelder.

Typegoedkeuring van vastzetvoorzieningen

Een vastzetvoorziening vereist een algemene typegoedkeuring (ABG) als bewijs van bruikbaarheid in Duitsland. Hiervoor moet ze worden onderworpen aan een geschiktheidsinspectie overeenkomstig de eisen van het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie (DIBt). Dit type goedkeuring is gewoonlijk vijf jaar geldig en kan op verzoek worden verlengd.

Als de algemene typegoedkeuring voor een vastzetvoorziening verloopt, is de installatie niet langer goedgekeurd voor installatie in het gebouw. Bestaande installaties kunnen echter gebruikt blijven worden, indien ze aan de oorspronkelijke eisen voldoen en regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden. Gebouweigenaren dienen daarom het acceptatieprotocol van het bedrijf dat de installatie heeft geïnstalleerd en het bewijs van bruikbaarheid te bewaren.

In het algemeen worden alleen complete vastzetvoorzieningen met alle bijbehorende onderdelen geïnspecteerd en goedgekeurd. Als u een afzonderlijke component vervangt door een apparaat dat niet langer in de typegoedkeuring wordt vermeld, verliest de hele vastzetvoorziening zijn gebruikstoestemming. Een nieuwe acceptatieprocedure is nodig nadat een geldige goedkeuring is verkregen.

GEZE-vastzetvoorzieningen - compact en veilig

Brandwerende deuren met deuraandrijvingen moeten altijd worden gekoppeld aan een vastzetvoorziening.

Brandwerende deuren met deuraandrijvingen moeten altijd worden gekoppeld aan een vastzetvoorziening. © N. Grünwald / GEZE GmbH

GEZE heeft een breed assortiment van vastzetvoorzieningen, die speciaal ontworpen zijn voor gebruik in systemen voor brandpreventie. Ze worden allemaal geïnspecteerd en gecertificeerd volgens de relevante normen en zijn onderworpen aan een algemene typegoedkeuring van het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie (DIBt).

Compacte vastzetvoorzieningen van GEZE bestaan uit één bovenliggende deurdranger en één glijrailsysteem. In de glijrails zijn voedingen, rookschakelaarcentrales en elektromechanische vastzetvoorzieningen geïntegreerd, zodanig dat er geen grote onderdelen op de deur of op de muren zijn gemonteerd. Voor de systeemvarianten met tweevleugelige brandwerende deuren zijn de elektrische functie voor beide deurbladen en de mechanische sluitvolgorderegeling geïntegreerd in een doorlopende glijrail.

Een bekroonde speciale functie is de FA GC 170 draadloze uitbreiding, waardoor de tijdrovende bekabeling van de afzonderlijke componenten van de vastzetvoorziening onnodig wordt. Dit voordeel is vooral nuttig bij het ombouwen van bestaande gebouwen, met name beschermde gebouwen.

Ga naar de referentie: achteraf monteren van brandveiligheid in beschermd gebouw

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling via ECwire-technologie

Er zijn versies van GEZE-vastzetvoorzieningen leverbaar met dubbeldraadse ECwire-technologie voor eenvoudige bekabeling, zoals extra rookmelders. Met dit systeem kunnen extra aan het plafond gemonteerde detectoren eenvoudig geïnstalleerd, in een netwerk verbonden en in bedrijf gesteld worden.

GEZE-vastzetinrichtingen

De GEZE-serie omvat ook de volgende apparaten: een aantal vastzetinrichtingen voor bovenliggende en geïntegreerde deurdrangers, vloergemonteerde deurdrangers en voor automatische draaideuraandrijvingen. Deze kunnen individueel worden geïntegreerd in het gebouwconcept naar wens van de klant. Een vastzetinrichting vormt samen met een rookschakelaarcentrale (inclusief een ontgrendelmechanisme, een brandmelder en een voeding) een vastzetvoorziening.

Ga naar de GEZE-vastzetvoorzieningen en -inrichtingen

Talrijke normen en richtlijnen

GEZE kan op basis van haar specialistische kennis en jarenlange ervaring in brandbeveiligingsplanning een uitgebreide adviesondersteuning bieden.

GEZE-installateurs zijn opgeleid om te voldoen aan alle normen en richtlijnen, zodat de geïnstalleerde vastzetvoorziening aan de eisen voldoet.

Acceptatie en onderhoud: alleen uitgevoerd door experts

Let op typische fouten bij het installeren van vastzetvoorzieningen

 • de geselecteerde vastzetvoorziening past niet in de openingshoek (de deurdranger maakt contact met de deur)
 • deur is te breed
 • kabelgeleiding is onjuist/ontbreekt
 • rookafvoer is onmogelijk
 • vervuiling van de apparatuur tijdens de bouwfase
 • beveiligingseindstuk is niet verwijderd
 • werkzaamheden na inbedrijfstelling zonder beveiliging, vervuiling van de rookmelder 
 • de luchtinlaten zijn na de eerste acceptatie afgedicht vanwege werkzaamheden en de beschermende afdekkappen zijn na afloop van de werkzaamheden niet verwijderd
 • de afstand van de in de op latei gemonteerde detector tot het plafond is te klein (minimaal 20 mm boven de rookmelder is nodig)

De acceptatie en het onderhoud van vastzetvoorzieningen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant. De deskundigheid van deze werknemers moet worden aangetoond.

Inspectie en onderhoud kunnen ook worden uitgevoerd door servicemonteurs van GEZE

Vastzetvoorzieningen moeten maandelijks worden gecontroleerd en eenmaal per jaar worden geïnspecteerd en onderhouden. De maandelijkse inspectie is nodig om te bepalen of de deur goed sluit.

Voor een veilige bediening van vastzetvoorzieningen moet het volgende worden gecontroleerd:

 • correcte installatie in overeenstemming met de vereisten van de typegoedkeuring of de specificaties van de fabrikant
 • er is voldaan aan de onderhoudsvereisten
 • de tijdslimieten voor het vervangen van onderdelen zijn nageleefd
 • onderhoudsdocumentatie voldoet
 • onderhoudspersoneel voldoet aan het minimale kwalificatieniveau

Servicemonteurs van GEZE Service GmbH zijn uiteraard beschikbaar voor inspectie en onderhoud.