Onderwerpen

Brandwerende deuren spelen als een effectieve maatregel voor preventieve brandbeveiliging

De gevolgen van brand kunnen uiterst destructief zijn, waarbij levens en levensonderhoud binnen zeer korte tijd tot een einde kunnen komen. Preventieve brandbeveiliging helpt brand te voorkomen en bij het uitbreken ervan deze effectief aan te pakken. Daarom spelen brandbeveiligingsmaatregelen in deurzones een cruciale rol: brandwerende deuren vertragen de verspreiding van vuur en geven mensen in een gebouw een levensreddend voordeel.

Brandveiligheid - doeltreffend brand bestrijden

Of het nu gaat om openbare installaties, kantoorgebouwen of scholen – mensen beoordelen gebouwen voornamelijk op het gebied van comfort, functionaliteit, esthetiek en veiligheid. In het bijzonder de eisen aan de veiligheidstechniek zijn de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, vooral op het gebied van brandveiligheid.

Het risico op brand in gebouwen is hoog en alleen al voor Duitsland zijn de aantallen alarmerend:

  • ongeveer 200.000 branden per jaar
  • Een gemiddelde van 125.000 euro operationele brandschade
  • Ongeveer 200 grote branden met voor miljoenen euro's schade en rampzalige gevolgen: 40 procent van de bedrijven dient onmiddellijk na de ramp een faillissementsaanvraag in en 70 procent binnen een jaar.

Branden zijn kwaadaardig en onvoorspelbaar. Ze verrassen ons meestal en veroorzaken reusachtige schade. Juist daarom zijn er gerichte beveiligingsmaatregelen nodig om gebouwbranden aan te pakken.

Wat betekent brandveiligheid?

Brandwerende deuren behoren tot de belangrijkste componenten in de brandbeveiliging van een installatie.

Brandwerende deuren als technisch brandbeveiligingsmiddel voor installaties © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Brandveiligheid omvat alle beveiligingsmaatregelen die voorkomen dat brand en rook ontstaan en die zelfreddende en effectieve blushandelingen tijdens een brand mogelijk maken. Er zijn twee soorten brandveiligheid: preventieve en afwerende brandbeveiliging.

De belangrijkste taak van preventieve brandbeveiliging is naast het beschermen van vluchtroutes tegen brand om ze ook rookvrij te houden. Dit draagt ook bij tot het efficiënt voorkomen van schade bij brand.

Preventieve brandbeveiliging bestaat uit structurele, technische en organisatorische maatregelen:

  • alle structurele brandbeveiligingsmaatregelen omvatten het creëren of aanpassen van de structurele systemen. Ze richten zich op de manier waarop materialen zich gedragen in een brand en op de brandwerende eigenschappen van componenten.
  • Het technische systeemaspect van brandbeveiliging omvat alle technische systemen, zoals brandalarmcentrales, brandblussystemen, rookafzuigsystemen en brandwerende deuren.
  • Organisatorische brandbeveiliging heeft betrekking op het benoemen van brandbeveiligingsfunctionarissen, brandweerlieden, het opstellen van brandbeveiligingsplannen en de Verordening Brandveiligheid.


Afwerende brandbeveiliging dekt daarentegen alle maatregelen die een uitgebroken brand effectief blussen. Dat is voornamelijk een taak van de brandweer.

Brandwerende deuren als technisch brandbeveiligingsmiddel

Brandwerende deuren spelen een belangrijke rol bij preventieve brandbeveiliging. De belangrijkste taak van zelfsluitende deuren is voorkomen dat brand door openingen in brandvertragende of brandwerende muren dringt. Het is van essentieel belang dat deuren in geval van brand betrouwbaar sluiten.

Brandweerstandsklassen van brandwerende deuren

De brandwerende klasse van een draaideurvleugel bepaalt hoe lang deze brandwerend blijft. De classificatie is momenteel onderworpen aan de Duitse norm DIN 4102-2. In de toekomst zullen de Europese norm DIN EN 13501-2 en de productnorm DIN EN 16034 dit in heel Europa regelen. Hierdoor zullen ook de namen van de klassen veranderen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de Europese regelgeving van kracht moet worden.

De nieuwe toekomstige Europese afkortingen zijn:

Meer tonen Minder tonen

In het verleden overeenkomstig de nationale richtlijnen en in de toekomst overeenkomstig de Europese richtlijnen:

Vereisten voor inspectie van gebouwen

Product

Afkorting conform DIN 4102-5

Gebruik conform DIN EN 16034 en

classificatie conform DIN EN 13501-2

Brandvertragend, 

strak dichthouden,

zelfsluitend

Brandwerende sluiter

T30

EI2 30-SaC...

Brandvertragend, 

rookwerend,

zelfsluitend

Brandwerende sluiter bij rook

beveiligingsfunctie

T30-RS

EI2 30-S200C...

Zeer brandvertragend, 

strak dichthouden, 

zelfsluitend

Brandwerende sluiter

T60

EI2 60-SaC...

Brandwerend, 

strak dichthouden, 

zelfsluitend

Brandwerende sluiter

T90

EI2 90-SaC...

Brandwerend, 

rookwerend, 

zelfsluitend

Brandwerende sluiter met

rookbeveiligingsfunctie

T90-RS

EI2 90-S200C...

Brandwerend
120 minuten,

strak dichthouden, 

zelfsluitend

Brandwerende sluiter

T120

EI2 120-SaC…

Rookwerend, 

zelfsluitend

Rookwerende sluiter

RS

S200C...

Rookwerende beglazing Rookwerende beglazing F90 EI 90

De classificatie van brandwerende deuren maakt onderscheid tussen 1-vleugelige deuren (T130-1) en 2-vleugelige deuren (T30-2). De keuze van de weerstandsklasse hangt af van hoe het gebouw gebruikt zal worden en de muur waarin de deur zal worden ingebouwd.

Brandwerende deuren beveiligen openingen in brandsecties.

Brandwerende deuren beveiligen openingen in brandsecties. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

De Duitse Gebouwcode en speciale gebouwvoorschriften

Brandwerende deuren moeten worden aangebracht als brandwerende sluiters in gebouwen waar dit wordt voorgeschreven door de toepasselijke Federale gebouwcode en de desbetreffende speciale voorschriften. Noodgevallen benadrukken het belang van het correct installeren van deuren. Wanneer brandwerende deuren correct zijn gemonteerd, ontstaan veilige brandsecties, d.w.z. gebieden afgedicht tegen brand, verbrandingsgassen en warmte. Ruimtes met een lengte van meer dan 40 m of een oppervlak van 1600 m² moeten met deuren goed worden onderverdeeld in brandsecties.

Het is van essentieel belang dat brandwerende deuren in geval van brand betrouwbaar sluiten. Hiervoor kunnen verschillende technieken worden gebruikt, zoals deurdrangers, deuraandrijvingen en vastzetvoorzieningen. De betrouwbaarheid van het systeem is belangrijk in geval van brand, en valt onder de verantwoordelijkheid van deurexploitanten, deurfabrikanten en deurmonteurs. Het is dringend aan te raden deursystemen correct te onderhouden, omdat dit levens kan redden. Het documenteren van onderhoudsmaatregelen ontheft ook degenen die verantwoordelijk zijn voor brandbeveiliging in geval van brand.

Brandwerende deuren moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van planning, installatie en bediening. In Duitsland zijn de vereiste criteria gedefinieerd in DIN 4102-5 en DIN EN 1634-1.

Brandwerende sluiters kunnen ook rookdicht zijn om de verspreiding van rook te voorkomen. Brandwerende deuren zijn slechts rookdicht als ze met extra beslag zijn uitgerust. DIN 18095 regelt de criteria voor rookbeschermingsdeuren.

Veiligheidsfuncties in een ruimte van interactie

Intelligente systeemoplossingen voor brandwerende deuren op vluchtroutes

Intelligente systeemoplossingen voor brandwerende deuren op vluchtroutes © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

De veiligheidsfuncties van brandwerende deuren kampen met een bijzondere tegenstrijdigheid op vluchtroutes, omdat deursloten onbevoegde toegang in niet-gevaarlijke situaties moeten voorkomen. Nadat een persoon is gepasseerd, moeten de deuren via de onafhankelijke vergrendeling worden gesloten, zodat het gebouw in een noodgeval snel kan worden geëvacueerd. De ideale oplossing hiervoor is een combinatie van een deurcentrale, een vluchtdeurvergrendeling en een motorslot.

In deze combinatie worden procedures voor het openen en sluiten van deuren op vluchtroutes beveiligd en bewaakt. Elektronische componenten houden deuren op vluchtroutes gesloten. In geval van activering door een brandalarmsysteem of een stroomuitval, vergrendelt het vergrendelingselement automatisch bij gebruik van een motorslot. In de vluchtrichting kan de deur nog steeds worden gepasseerd, omdat de vluchtdeur automatisch wordt ontgrendeld in geval van een brandalarm of stroomuitval. De noodtoets in de deurcentrale opent in dit geval de deur.

Preventieve brandbeveiliging met intelligente systemen van GEZE

Voor preventieve brandbeveiliging biedt GEZE complete oplossingen die individuele veiligheidseisen combineren in één intelligent systeem. Deurdrangers zorgen voor het veilig sluiten van deuren die altijd gesloten en bewaakt moeten worden, of ten minste in geval van brand gesloten en bewaakt moeten worden.

Dit geldt vooral bij wisselende drukverhoudingen, zoals deze bijvoorbeeld in sluizen en trappenhuizen of bij wind en zuiging heersen. Hier zijn deurdrangers zoals de TS 5000 SoftClose nodig, die ook onder deze omstandigheden voor een optimale verhouding tussen kracht en sluitsnelheid zorgen.

Tijdens het dagelijks gebruik van het gebouw moeten enkele deuren echter worden geopend (bijvoorbeeld voor het vervoer van goederen). Een vastzetinrichting is nodig om deze brandwerende deuren (rookbeschermingsdeuren) open te houden. GEZE heeft een breed assortiment aan vastzetvoorzieningen, die allemaal speciaal ontworpen zijn voor gebruik in systemen voor brandpreventie. De vastzetvoorzieningen van GEZE kunnen worden gebruikt om brandwerende deuren permanent of tijdelijk open te houden en zo een barrièrevrije toegang te bieden en de deuren veilig sluiten in geval van brand. Met de FA GC 170 draadloze uitbreiding kunnen bestaande gebouwen ook naderhand worden voorzien van plafondmelders of onderbrekingstoetsen zonder extra kabelgeleiding.

Als expert in het betrouwbaar openen en sluiten van brandwerende deuren levert GEZE hoogwaardige oplossingen op maat. Ons uitgebreide assortiment producten omvat alles van vastzetvoorzieningen tot deurdrangers, aandrijfsystemen en aanstuurelementen.

Professioneel advies

Brandveiligheid is verankerd in de wet en moet vanaf het begin in acht worden genomen bij het plannen van gebouwen. GEZE is bekend met internationale brandveiligheidsvoorschriften en beschikt over experts voor verschillende soorten gebouwen. De GEZE-experts staan gereed om u te ondersteunen in het ontwerpstadium of bij uw projectmanagement.

Deskundige kennis in de praktijk

Bij het installeren van brandwerende deuren moet rekening worden gehouden met tal van eisen om een goede brandveiligheid te garanderen. GEZE assembleert en documenteert brandveiligheidsoplossingen op betrouwbare wijze. Verwerkers moeten tevens de juiste brandbeveiligingsmaatregelen treffen.

Service afkomstig van één bron

Brandwerende deuren moeten regelmatig worden onderhouden. In Europa mogen brandwerende deuren meestal alleen worden geïnspecteerd door gecertificeerd personeel. De experts zijn verplicht hun taken correct uit te voeren en zijn hiervoor aansprakelijk.

GEZE is de juiste contactpersoon voor het onderhoud van brandwerende deuren en intelligente systeemoplossingen. Regelmatig onderhoud en onderhoud door gekwalificeerd personeel is essentieel voor de veilige werking en lange levensduur van brandwerende deuren. GEZE Service biedt flexibele en individuele onderhouds- en servicepakketten.