Onderwerpen

Gebouwveiligheid voor mensen en eigendommen

Een gebouw beveiligen is een ingewikkelde taak. Er moet steeds meer aan veiligheidseisen en bepaalde wetten en voorschriften worden voldaan. Voeg daarbij nog de eisen van de verzekeringsmaatschappij en de complexiteit van de technische mogelijkheden. Een voorzichtig veiligheidsconcept zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk ‘voorvalt’.

Wat zijn de risico's van de werking van een gebouw?

Nooduitgangen met paniekbalk worden geopend met fysieke druk.

Nooduitgangen met een paniekbalk worden geopend met fysieke druk. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Elk gebouw is verschillend. Net als de mensen die het gebruiken. En de goederen die daar worden vervaardigd of opgeslagen. De risico's en gevaren verschillen dus ook. Iedereen die verantwoordelijk is voor de veiligheid van een gebouw moet bij zijn analyse rekening houden met alle risico's en beveiligingsdoelen. Een veiligheidsconcept voor het gebouw houdt rekening met wettelijke bepalingen en verzekeringseisen.

De veiligheidsmaatregelen voor bijzondere gebouwen zoals openbare gebouwen, kleuterscholen, industriële gebouwen, kantoorcomplexen, hoogbouw, hotels, winkelcentra, scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn anders dan die voor particuliere gebouwen. Het hangt ook altijd af van het aantal mensen in het gebouw, of zij beperkte mobiliteit hebben en of zij met het gebouw vertrouwd zijn.

Mogelijke risico's

 • Brand/explosie
 • Elektrische en mechanische storingen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Spionage/sabotage
 • Inbraak
 • Inbraak/vandalisme
 • Overval

Veiligheidsconcepten voor gebouwen – wat betekent dit?

Een veiligheidsconcept omvat alle preventieve of schadebeperkende maatregelen die zijn afgestemd op de behoeften, eisen en beveiligingsdoelstellingen. Dit zijn voornamelijk brandbeveiligingsmaatregelen, vluchtroutebeveiliging, rookafzuigsystemen, toegangsbesturing en inbraakbeveiliging. Het veiligheidsconcept voor het gebruik van het gebouw moet worden afgestemd op het algemene veiligheidsconcept van de organisatie en regelmatig worden bijgewerkt, vooral wanneer het gebruik van gebouwen wordt gewijzigd, bijvoorbeeld na organisatorische veranderingen.

Deuren als belangrijkste aspect voor gebouwveiligheid

Belangrijk voor de gebouwveiligheid: multifunctionele deur

Belangrijk voor de gebouwveiligheid: multifunctionele deur © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Deuren kunnen dienen als toegang tot het gebouw, nooduitgangen en beveiligde verbindingen naar andere ruimtes met verschillende functionele gebieden. Zij hebben een belangrijke taak op het gebied van gebouwveiligheid. Ze voldoen ook aan andere technische eisen voor brandbeveiliging, geluidsisolatie en toegankelijkheid.

Automatische deuren hebben zich bijgevolg ontwikkeld tot complexe systemen met intelligente aandrijvingen. Multifunctionele deuren vervullen de volgende functies:

 • toegangsbesturing
 • brand- en rookalarm
 • deurbesturingssysteem voor vluchten
 • Beveiliging door sensoren, bijv. aanwezigheids- en bewegingsmelders

Als de deursystemen zijn geïntegreerd in gebouwautomatisering of gebouwbeheersystemen, kan hun in bedrijf-status op afstand worden weergegeven en bestuurd.


GEZE-deuroplossingen voor uw veiligheid

GEZE biedt hoogwaardige veiligheidsoplossingen voor automatische deuraandrijvingen. Deze zijn aangepast aan de specifieke eisen en individuele vluchtrouteconcepten - van de deurcentrale als stand-alone oplossing tot systeemoplossingen die individuele veiligheidseisen combineren in een intelligent systeem. Afzonderlijke veiligheidsconcepten resulteren in optimale oplossingen.

Ga naar veiligheidssystemen GEZE

Onderdeel van het nooduitgangssysteem GEZE: deurcentrale GEZE TZ 320

Onderdeel van het nooduitgangssysteem GEZE: deurcentrale GEZE TZ 320 © GEZE GmbH

Nooduitgangen GEZE 

De nooduitgang GEZE is een complete en betrouwbare systeemoplossing, vooral voor openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, scholen of discotheken. In geval van brand of paniek biedt het zowel persoonlijke bescherming, brandveiligheid als gebouwveiligheid. Verschillende componenten van het GEZE-systeem werken hier samen: bijv. automatische deuraandrijvingen, deurdrangers, motorsloten en sluitplaten voor vluchtdeuren, brand- of gevarenmeldinstallaties en toegangscontrolesystemen. De deurcentrale TZ 320 dient als de ‘hersenen’. Het nooduitgangssysteem voldoet aan de EltVTR (richtlijn betreffende elektrische vergrendelingssystemen voor deuren in vluchtroutes).

Panieksloten

Zelfvergrendelende panieksloten bieden een compromisloze veiligheid voor zowel personen als eigendommen in geval van nood. Enerzijds moeten mensen binnen enkele seconden een gebouw kunnen verlaten om het gevaar te ontvluchten. En anderzijds moeten eigenaars en exploitanten gevoelige gebieden beschermen tegen onbevoegde toegang.

GEZE biedt hiertoe zelfvergrendelende panieksloten (IQ-sloten). Ze zorgen voor vergrendeling conform de verzekering, beveiliging tegen inbraak en gecontroleerde toegang, maar ook voor snel openen in een noodgeval.

Toegangscontrolesystemen GEZE

De toegangscontrolesystemen GEZE zijn compacte, webgebaseerde ‘all-in-one’ systeemoplossingen met alle componenten die betrekking hebben op deuren en voldoen aan de eisen van moderne identificatiesystemen. Zij het met een biometrische herkenning van de vingerafdruk of een kaart. Toegangscontrolesystemen GEZE worden stap voor stap aangepast aan de grootte en de eisen van het veiligheidsconcept.

De eenvoudige bediening zorgt ervoor dat het toegangscontrolesysteem GEZE ook geschikt is voor privéwoningen. Toegangscontrole bij de voordeur, belsignalen, sabotagebewaking of sluitplaten maken privégebouwen veiliger en beschermen de privacy.

Het gebouwentechniek-beheersysteem GEZE

Met het gebouwsysteem kunnen systeemoplossingen voor deur-, raam- en veiligheidstechniek van GEZE worden geïntegreerd in de veiligheid en besturing van gebouwen. Een centraal besturings- en visualiseringssysteem bewaakt verschillende automatiseringscomponenten in het gebouw en biedt beveiliging door middel van vele verschillende netwerkmogelijkheden: het zorgt voor een veilige rook- en warmteafvoer (RWA), sluit brandsecties af, opent vluchtroutes of stuurt de toegang aan.

Het neemt de gelijktijdige bewaking over van

 • automatische deursystemen
 • deurdrangers op brand- en rookwerende deuren
 • raamaandrijvingen voor rook- en warmteafvoerinstalllaties (RWA) en voor dagelijkse ventilatie
 • nooduitgangen en panieksloten
 • producten van derden (bijv. lichtbesturingen)

Moderne deur-, raam- en veiligheidstechniek van GEZE in het nieuwe ABUS KranHaus


Deursystemen GEZE met verhoogde inbraakwering

Veiligheidsdeuren van GEZE maken inbrekers het leven zuur. Ze beveiligen de entrees van gebouwen met strengere veiligheidseisen (component weerstandsklasse 2). Het transparante uiterlijk van de systemen blijft behouden, ongeacht de RC2-functionaliteit.

Ga naar de inbraakwerende schuifdeursystemen GEZE

Ga naar de inbraakwerende automatische carrouseldeuren GEZE

Ondersteuning bij de planning van gebouwveiligheid

GEZE ondersteunt de planning van nieuwe gebouwen en adviseert over de aspecten die in overweging moeten worden genomen met betrekking tot de gebouwveiligheid. Er wordt rekening gehouden met individuele wensen en situaties en met relevante specifieke details voor de branche. We kennen de technische richtlijnen, voorschriften en normen waarmee bij de bouw rekening moet worden gehouden. Normen en voorschriften veranderen regelmatig, waardoor het voor ‘niet-deskundigen’ moeilijk wordt om alles bij te houden.

GEZE kan ook ondersteuning bieden voor deskundige planning, bijvoorbeeld op het gebied van barrièrevrijheid en brandbeveiliging voor een gebouw.

Allround service voor de implementatie van gebouwveiligheid

Naast advies te geven installeert GEZE ook de oplossingen voor de klant. De klant profiteert van continue planning, conversie en service van dezelfde partner.

Met GEZE-servicetools kunnen bouwtechnici automatische deursystemen bedienen en configureren, zodat ze instellingen sneller en eenvoudiger kunnen configureren.

Ga naar GEZE-klantenportaal

Het WinCalc 2.0-rekenprogramma voor raamaandrijvingen neemt de complexe berekeningen voor het systeemontwerp van ramen over en voert alle van toepassing zijnde aandrijvingsoplossingen uit. Dit programma maakt het mogelijk om handmatige en elektromotorische ventilatieramen, RWA-ramen en NRWG's te berekenen, evenals het ontwerp van de juiste noodstroombesturingscentrales.

Altijd in de vuurlinie van de veiligheidstechniek

Zelfs na voltooiing van het project ondersteunt GEZE u met diverse servicepakketten. Service- en onderhoudscontracten garanderen gebouwveiligheid op lange termijn.