Onderwerpen

Elektronisch slot - flexibel en veilig

Toegangsbesturing weigert op betrouwbare wijze de toegang tot ongenode bezoekers en staat geautoriseerde personen toe om door te gaan. De kernvraag is: wie is geautoriseerd om waar en wanneer toegang te krijgen? Per slot van rekening staan de veiligheid van mensen en gegevens hier op het spel.

Stop! Toon uw ID!

Deze woorden, of iets dergelijks, werden ooit gebruikt om onbekende of onbevoegde personen te verhinderen grenzen te overschrijden, fabrieken of de poorten van overheidsgebouwen te betreden. Beveiligingspersoneel, poortwachters en portiers houden vaak nog nauwlettend in de gaten wie door een deur mag en wie niet.

Bedrijfsgebouwen, kantoren en magazijnen bevatten allerlei waardevolle goederen en gegevens die maximale beveiligd moeten worden tegen diefstal, spionage en vandalisme. Medewerkers die met recht en regelmatig toegang hebben tot een gebouw zijn bekend bij de poortwachter of hebben één of meerdere sleutels. Maar de tijd van het gerammel van sleutels behoort tot het verleden, omdat moderne veiligheidssystemen sleutelloos zijn, waardoor ze handig en veilig worden.

Moderne toegangscontrolesystemen regelen elektronisch wie waar en wanneer in een gebouw of locatie binnenkomt. Ze zijn afgestemd op het type bedrijf, de bedieningsprocessen ervan en de verkeersstromen.

Ziekenhuizen, apotheken, datacenters, luchthavens en banken hebben bijvoorbeeld bijzonder gevoelige gebieden die moeten worden beveiligd tegen toegang door onbevoegden. In hotels hebben alleen hotelgasten toegang tot hun kamer of de fitnessruimtes. Omgekeerd verlenen warenhuizen alle gebruikers toegang tijdens kantooruren, maar geven ze alleen toegang tot bevoegde personen buiten deze uren. Hoewel alle medewerkers toegang nodig hebben in productiebedrijven, mogen bijvoorbeeld alleen bepaalde personeelsleden toegang krijgen tot gevaarlijke of zeer vertrouwelijke gebieden.

componenten van een toegangscontrolesysteem

Toegangscontrolesystemen bestaan uit ten minste drie onderdelen. Het identificatiemedium, bijvoorbeeld een identiteitsdocument of biometrische kenmerken. De (kaart)lezer, die de identificatie-informatie of -gegevens registreert en deze voor evaluatie doorstuurt naar een deurbesturing of toegangscontrolebesturing (ACU). De toegangscontrolebesturing controleert de toegangsautorisatie en verleent of weigert de deur vrij te geven, zelfs zonder permanente verbinding met de toegangscontroletoepassingen. Als een controle positief is, verleent een elektrische deuraandrijving, een motorslot of, indien van toepassing, een sluitplaat toegang.

Er zijn extra deur- en slotcontacten aangesloten op de deurbesturing om de status van de deuren te bewaken (gesloten, vergrendeld, open). Dit identificeert manipulatie en inbraakpogingen en activeert alarmen.

Moderne toegangscontrolesystemen kunnen de hierboven beschreven toegangsrechten zowel online als offline beheren. Offline systemen bestaan uit digitale cilinders en schuifbeslagsystemen en in tegenstelling tot een online systeem worden de autorisaties opgeslagen op de ID-kaart.

Voordelen van elektronische sloten

  • er hoeven geen wijzigingen te worden aangebracht aan het hele systeem als de identificatie verloren gaat; onmiddellijke opschorting van de verloren transponder of identificatie is toegestaan
  • permanent overzicht van alle persoonlijke toegangsautorisaties
  • talrijke toegangsprofielen kunnen worden gedefinieerd
  • de autorisaties kunnen op elk moment worden gewijzigd
  • Beveiliging van eigendommen en gegevens via gecontroleerde toegang: personeel en bezoekers hebben individueel gedefinieerde toegang voor specifieke gebieden op bepaalde tijden.
  • generatie van een alarm in geval van manipulatie of een poging tot onbevoegde toegang
  • geen “vergeten” deuren meer
  • toegangsbesturingen en tijdopname kunnen ook worden verbonden

GEZE: optimale oplossingen voor individuele veiligheidsconcepten

Toegangscontrolesysteem met RFID-breedbereiklezer

Toegangscontrolesysteem met RFID-breedbereiklezer © Dirk Wilhelmy / GEZE GmbH

GEZE biedt individuele toegangsbesturingsoplossingen, afgestemd op de respectieve branche- en klantspecifieke behoeften. Elke oplossing wordt voor de specifieke klant samengesteld uit een reeks GEZE-producten.

De toegangscontrolesystemen van GEZE zijn compacte, webgebaseerde systeemoplossingen met alle componenten die betrekking hebben op deuren en voldoen aan de eisen van moderne identificatiesystemen. Bezoekers en personeelsleden krijgen toegang tot specifieke gebieden, op vaste tijden. Deze toegangsrechten kunnen zeer snel worden gewijzigd voor elke afzonderlijke deur. De minimale afmetingen van de toegangscontrolebesturingen en de integratie van de ID-lezers in de gebouwinstallaties bieden voldoende ruimte voor vrijheid in het deurontwerp. GEZE-toegangscontrolesystemen kunnen zowel voor enkelvoudige deuren als voor deursystemen in een netwerk worden gebruikt.

Ga naar GEZE-veiligheidssystemen

GEZE RFID-lezers

De GCER 100 RFID-lezer is een toegangscontrolesysteem voor stand-alone-werking. Het systeem bestaat uit een besturingseenheid en een lezer. Identificatiekaarten, sleutelringen of autosleutels kunnen als identificatiemedium worden gebruikt. Aangezien de GCER 100 RFID-lezer beperkt is tot maximaal 100 opslaanbare ID-middelen, is dit de ideale oplossing voor kleinere gebouwen waar slechts een beperkt aantal mensen toegang nodig heeft.

Ga naar de GEZE GCER 100 RFID-lezer

De lange afstandsoplossing GCLR wordt gebruikt als een toegang of toegangswegcontrole of als een beschermingssysteem voor personen. Deze bestaat uit een GCLR-breedbereiklezer die bij de deur wordt geplaatst en een transponder die de gebruiker bij zich draagt. Hierdoor kan het betreden van bepaalde ruimtes en gangen gecontroleerd en aangestuurd worden.

GEZE combineert toegangsbesturing en veilige vluchtroutes

Bepalen en controleren wie geautoriseerd is om een gebouw te betreden maakt deel uit van het veiligheidsontwerp van een gebouw. Maar veiligheid heeft niet alleen te maken met toegang, er moet ook gedacht worden aan een veilige vluchtroute uit een gebouw in een noodsituatie. In een noodgeval moet iedereen naar buiten kunnen, maar niet iedereen moet in staat zijn om een open vluchtwegdeur door te gaan. Beveiliging mag niet ten koste gaan van de veiligheid.

De GEZE-motorsloten met een paniek- of een volledige paniekfunctie ontgrendelen deuren elektrisch als reactie op een signaal van bijvoorbeeld het toegangscontrolesysteem. Ze kunnen ook op elk moment mechanisch worden ontgrendeld in geval van nood. Na gebruik vergrendelt de zelfvergrendelende functie de deur opnieuw in overeenstemming met de verzekeringseisen.

Ga naar de GEZE IQ locks

Ga naar de GEZE-deurcentrales

Toegangsbesturing via een netwerk in Smart Buildings

Slimme netwerken: multifunctionele veiligheidsdeursystemen

Slimme netwerken: multifunctionele veiligheidsdeursystemen © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Toegangsbesturing kan ook worden gebruikt via een netwerk in gebouwbeheersystemen, zoals het nieuwe hoofdkantoor van Vector Informatik in Stuttgart. Om de constante bewaking en bediening van meer dan 180 multifunctionele veiligheidsdeursystemen mogelijk te maken, worden alle automatische deursystemen in de nieuwe IT Campus van Vector Informatik via een interfacemodule binnen een netwerk in het BACnet-gebouwbeheersysteem met elkaar verbonden.

GEZE levert digitale netwerkoplossingen op maat. Als onderdeel hiervan dienen specifieke verdeeldozen als centrale kruispunten waar alle kabels en de BACnet-interfacemodule samenkomen. De uniforme structuur van de verdeelkasten geeft de gebouwbeheerder een overzicht van de interfaces met andere apparaten bij elke deur en daarmee van alle bouwtechniek in een netwerk.

Ga naar GEZE Vector-casestudy

Sectorspecifieke volledige pakketten

GEZE BIM-deurobjecten helpen bij de bouwplanning of meer specifiek bij de deurplanning. Onze architecten bieden ook hulp in termen van individuele en sectorspecifieke toegangseisen, waarvoor wij specifieke oplossingen hebben samengesteld. Met zijn branchespecialisten en jarenlange ervaring in de markt levert GEZE de expertise die u nodig heeft.

Klanten ontvangen het volledige pakket van ons: advies, ontwikkeling van oplossingen, projectplanning, producten, installatie en after-salesservice.

Gebouwautomatisering is de toekomst en toegangscontrole via een netwerk in gebruik van het gebouw is precies waar het om gaat. Via netwerken kunnen de deurstatussen continu worden bewaakt en indien nodig op afstand bediend.

Basistraining en installatie

GEZE geeft trainingen over toegangsbesturing, iQ locks en veiligheidstechnieken. Aarzel niet om ons te vragen naar de trainingen. 

Snelle hulp

Toegangsbesturing is een gevoelig onderwerp, vooral wanneer niet alles naar behoren werkt. Ook hier kunt u rekenen op GEZE als partner. GEZE Service biedt snelle ondersteuning en oplossingen, servicecontracten en onmiddellijke hulp als u die nodig hebt. Ons grote wereldwijde team staat klaar om u te helpen.

GEZE biedt ook talloze hulpmiddelen ter ondersteuning van deurplanning.