Verbeterde energie-efficiëntie: zo lukt het dankzij een klimaatactieve gevel

De klimaatactieve gevel op het schoolcentrum van de middelbare school Grundäckergasse in Wenen integreert innovatieve deur-, raam- en veiligheidssystemen van GEZE in een slim gebouwbeheersysteem – voor meer comfort, een aangenamer binnenklimaat en een geoptimaliseerde energie-efficiëntie.

Hoe functioneren intelligente gevels?

Buitenaanzicht van het schoolcentrum Grundäckergasse in Wenen

De middelbare school Grundäckergasse kiest voor intelligente gevels.

Intelligente gevels zijn erop gericht het energieverbruik van gebouwen te reduceren. De sleutelkenmerken zijn

 • intelligente materialen en systemen,
 • sensoriek voor de gegevensregistratie,
 • aanpassingsvermogen aan omgevingsomstandigheden,
 • communicatievermogen van de componenten met andere systemen en
 • een verbeterde gebouwautomatisering, om de behoefte aan verwarming en klimaatbeheersing tot een minimum te beperken.

Door een omzetting van intelligente gevels kan het energieverbruik worden verlaagd, de levenskwaliteit van de gebruikers worden verbeterd en het gebouw duurzamer worden vormgeven.

MEER OVER INTELLIGENTE GEVELS

Voordelen van de intelligente gevel

 • Adaptiviteit: intelligente gevels registreren via sensoren gegevens als lichtintensiteit, temperatuur en luchtkwaliteit en passen zich automatisch aan de wisselende omgevingsomstandigheden aan.
 • Comfort: een op de behoefte afgestemde besturing is gebruiksvriendelijk en zorgt voor een aangenaam binnenklimaat – zonder handmatig openen en sluiten van de ramen.
 • Energie-efficiëntie: intelligente gevels kunnen met andere gebouwsystemen communiceren en zo het energieverbruik en de CO2-uitstoot reduceren.
Detailweergave van een gekanteld raam in het schoolcentrum van de middelbare school Grundäckergasse in Wenen

Slimchain kettingaandrijvingen voor verhoogde veiligheid en energie-efficiëntie. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Weergave van een klaslokaal in het schoolcentrum van de middelbare school Grundäckergasse in Wenen

De ventilatiesystemen van de klimaatactieve gevel van het schoolgebouw worden op intelligente wijze gestuurd, om een optimale binnenluchtkwaliteit te garanderen. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Detailweergave van een gekanteld raam in het schoolcentrum van de middelbare school Grundäckergasse in Wenen

Alle gemotoriseerde ramen die onder 2,5 m zijn gemonteerd, zijn met de laserscanner GC 342 alsmede met een veiligheidsmodule uitgerust.

Clever: intelligente sensoren sturen de geautomatiseerde raamventilatie

De ramen zijn met Slimchain kettingaandrijvingen uitgerust, die in het gebouwbeheersysteem geïntegreerd zijn. De ventilatiesystemen van de klimaatactieve gevel van het schoolgebouw worden op intelligente wijze gestuurd, om een optimale binnenluchtkwaliteit te garanderen. Deze besturing vindt plaats afhankelijk van verschillende factoren als CO2-concentratie, binnen- en buitentemperatuur, gebruik van de ruimte en tijd.

Voor de interieurbewaking worden sensoren gebruikt, die CO2-concentratie en temperatuur meten. Hierbij is voorzien in een drietraps regeling: 10°, 35° (langzaam en stil ventileren) en 55° (snel ventileren). Zowel leraren als leerlingen hebben de mogelijkheid om deze instellingen aan te passen. Daarnaast registreert het systeem de windrichting, om rekening te houden met factoren die afhankelijk zijn van de gevel, zoals winddruk en windaanzuiging, en tochtverschijnselen te voorkomen. Overloopelementen zorgen voor een gecontroleerde luchtverversing, die ook geluiddicht is.

Gebruiksvriendelijk: geautomatiseerde ventilatie + handmatige knoppen

De ventilatie in het schoolgebouw van de middelbare school Grundäckergasse wordt afhankelijk van CO2, temperatuur, gebruik en tijd geautomatiseerd bestuurd. Deze oplossing maakt een gecontroleerde natuurlijke ventilatie mogelijk en ontlast leraren wat handmatig ventileren betreft. Er zijn echter ook bedieningselementen waarmee leraren en leerlingen, indien nodig, in de regeling kunnen ingrijpen. Deze knoppen bieden de optie, de ramen handmatig te openen of te sluiten. Zo blijft de geautomatiseerde raamventilatie gebruiksvriendelijk en flexibel.

MEER OVER AUTOMATISCHE VENTILATIE

Geautomatiseerde ramen veilig vormgeven

Scholen moeten aan bijzonder hoge veiligheidsstandaarden voldoen – het gaat hier tenslotte om het welzijn van kinderen. Daarom is het belangrijk er rekening mee te houden dat gemotoriseerde ramen conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG als machines worden geclassificeerd en zodoende dienovereenkomstig beveiligd moeten worden. In het schoolgebouw van de middelbare school Grundäckergasse zijn alle gemotoriseerde ramen die onder 2,5 m gemonteerd zijn, met de laserscanner GC 342 alsmede met een veiligheidsmodule uitgerust. Op de 1e etage in het terrasgedeelte is deze raambeveiliging ook binnen en buiten aangebracht.

MEER TIPS OVER RAAMBEVEILIGING

Weergave van de raamgevel en een gekanteld raam

De nachtafkoeling vindt plaats via automatisch gestuurde ramen. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Nachtafkoeling levert een energiebesparing op

Op de middelbare school Grundäckergasse draagt automatische nachtafkoeling bij aan een efficiënter energieverbruik. Met Slimchain raamaandrijvingen geautomatiseerde ramen geleiden de overdag ontstane warmte tijdens de nacht naar buiten, zodat de kamertemperatuur tijdens de nachtelijke uren doelmatig wordt verlaagd. De nachtafkoeling wordt via een software door de klant gestuurd, die niet alleen de regeling, maar ook de visualisering overneemt. Dit maakt het voor eigenaren en gebruikers mogelijk om instellingen uit te voeren. De besturing vindt plaats via de gebouwbeheertechniek (GLT), waarbij zowel rekening wordt gehouden met tijds- als temperatuurafhankelijke factoren.

MEER OVER DE NACHTAFKOELING

Probleemloze integratie in de gebouwbeheertechniek via BACnet en KNX

De aansturing en terugmeldingen van de raamaandrijvingen via de gebouwbus vindt plaats via de IQ box KNX. Betrouwbare statusmeldingen van ieder geautomatiseerd raam zorgen voor meer efficiëntie van de gebouwbewaking. Verdere componenten als knoppen en sensoren zijn via de geïntegreerde knoppen-interface aangesloten. Al naargelang de behoefte kunnen zo uitbreidingen probleemloos plaatvinden.

De communicatie tussen de KNX- en de BACnet-omgeving van de gebouwbeheertechniek GLT verloopt zonder problemen, aangezien er duidelijke communicatieprotocollen tussen de systemen zijn vastgelegd. Daardoor wordt een efficiënte gegevenstransfer tussen de beide systemen gegarandeerd.

MEER OVER GEBOUWAUTOMATISERING

Alle voordelen van de klimaatactieve gevel in een overzicht

 • Optimale binnenluchtkwaliteit door intelligente besturing van de ventilatiesystemen.
 • Aanpassing van de ventilatie op basis van CO2-concentratie, temperatuur, gebruik en tijd met drietraps-regeling.
 • Handmatige controle van de ventilatie door bedieningselementen voor leraren en leerlingen mogelijk.
 • Veiligheid van de ramen door veiligheidsmodule en laserscanner GC 342 gegarandeerd.
 • Controle van de windrichting ter voorkoming van tochtverschijnselen.
 • Energie-efficiëntie door gecontroleerde luchtverversing en nachtafkoeling.
 • Een integratie van BACnet-sensoren en KNX-interface maakt efficiënte communicatie met de gebouwbeheertechniek mogelijk.
 • Bijdrage aan de energiebesparing en CO2-reductie door innovatieve technologieën.
 • Smart-building-concept bevordert duurzaamheid en optimale gebouwefficiëntie.

Toekomstgericht: meer duurzaamheid en energie-efficiëntie

De klimaatactieve gevel op de middelbare school Grundäckergasse in Wenen is een uitstekend voorbeeld voor de integratie van intelligente technologieën en duurzame concepten in de constructie, om te voldoen aan de toekomstige uitdagingen met betrekking tot energie-efficiëntie en duurzaamheid. GEZE verzorgde hier niet alleen de levering van componenten, maar ook uitvoerige advisering en diensten voor de projectafhandeling en programmering, om het project tot een succes te maken.