Onderwerpen

Gebouw met geoptimaliseerde energie via intelligente gevels

De energie die we verbruiken is beperkt en kostbaar. Dus proberen we op een energie-geoptimaliseerde manier te bouwen. Dit vereist een betere communicatie en samenwerking tussen de merken. Het doel is om de behoefte aan primaire energie voor de bediening van een gebouw tot een minimum te beperken, idealiter zelfs tot nul. Dit betekent dat het energieverbruik voor ventilatie, verlichting en koeling moet worden verminderd, bijvoorbeeld door intelligente gevels die actief en automatisch op hun omgeving reageren. Zuinige en energie-efficiënte geveloplossingen beginnen daarom met intelligente en merkoverkoepelende planning en ontwerp.

Hoge eisen aan de buitenkant van moderne gebouwen

In het verleden ging de aandacht naar het uiterlijk van een gevel. Die benadrukte vaak de sociale status van de exploitant. Evenals de esthetische stijl van de architect!

De gebouwen van vandaag moeten er nog steeds indrukwekkend uitzien, maar eigenaren en beheerders van gebouwen worden nu geconfronteerd met veel hogere eisen aan de buitenkant van de gebouwen. Deze moeten beschermen tegen regen, weer, brand en inbraak, terwijl ze tegelijkertijd licht en ventilatie zo automatisch mogelijk besturen, door zonnebescherming te bieden en de effecten van koude en warmte te minimaliseren. Zo helpen ze energie te besparen en dragen ze zelfs bij aan het opwekken van energie.

Maar wat maakt een gevel nu intelligent? Om aan deze eisen te voldoen, moeten individuele elementen in de gevel onderling samenwerken. Individuele oplossingen, zoals ventilatie, verwarming of toegangsoplossingen, kunnen natuurlijk ook op zichzelf intelligent zijn.

Een gevel kan als ‘slim’ worden bestempeld als deze gebruik maakt van natuurlijke, hernieuwbare energiebronnen zoals zoninstraling, luchtstroom en geothermische energie om te voldoen aan de energiebehoeften van het gebouw op het gebied van verwarming, koeling, ventilatie en verlichting.

Andrea Compagno: Intelligente glazen gevels: materiaal, toepassing, ontwerp, Birkhäuser 2002

Een intelligente gevel vereist een groot aantal sensoren om alle mogelijke externe invloeden, zoals wind bijvoorbeeld, te meten en deze waarden door te geven aan een besturingseenheid. Via gateways kunnen apparaten in een netwerk onderling communiceren. Het netwerk kan via een kabel of via een radio worden bediend.

Voor een effectieve interactie tussen alle gebruikte sensoren, actuatoren en gevelelementen moeten ze op een netwerk worden aangesloten, zoals in een zenuwstelsel. Alle componenten en functies worden gecombineerd en geïntegreerd. Een automatiseringssysteem van een gebouw dient als een centraal ‘brein’. Het analyseert alle gegevens met betrekking tot de vereisten om de gevelmodules dienovereenkomstig te reguleren en te besturen. Zo kunnen bijvoorbeeld radiatorkleppen, lichtschakelaars, dimmers of elektronische apparaten, evenals de volledige veiligheidstechniek met automatische rolluiken of inbraakmeldingsinstallaties en ventilatie intelligent worden aangestuurd.

Energieopwekking via de gevels

Voorbeelden hiervan bestaan al. Ze bevatten meestal een hoge geluidsisolatie, gecombineerd met zelfregulerende warmte-, ventilatie- en zonnebeschermingsmaatregelen die zich aanpassen aan veranderende licht- en klimaatomstandigheden. Sommigen gebruiken al zonne-energie om het interieur te voorzien van comfortabele verwarming en airconditioning.

Glasgevels en zonnepanelen verdienen in deze context bijzondere aandacht. Glasgevels kunnen immers energie genereren uit zoninstraling in de vorm van warmte en daglicht.

Onderzoekers en de bouwsector werken steeds meer aan de ontwikkeling en de productie van dergelijke gevels die energie genereren. Intelligente gevelsystemen vormen een bijzonder veelbelovende technologie voor nieuwe gebouwen en renovatie met energiebezuiniging van gebouwen. Energiebesparing met intelligente gevels werkt al zonder problemen. Intelligente ramen kunnen bijvoorbeeld het energieverbruik aanzienlijk verlagen dankzij geautomatiseerde ventilatie en tegelijkertijd de gebruikers van gebouwen meer comfort bieden.

Klimaatactieve gevels van GEZE

Netwerkoplossingen van GEZE voor intelligente gevels

Netwerkoplossingen van GEZE voor intelligente gevels

Als systeemleverancier combineert GEZE veiligheidssystemen en aandrijftechniek voor deuren en ramen om innovatieve, modulaire en netwerkoplossingen te creëren. De intelligente interactie van geautomatiseerde raamaandrijvingen en speciale sensoren die externe milieu-invloeden en het ruimteklimaat melden, resulteert in een genetwerkte ‘klimaatactieve’ gevel. Het draagt bij aan energie-efficiëntie, bijvoorbeeld door automatisch ramen te openen op een warme zomeravond.

Zonnebescherming speelt ook een belangrijke rol voor de energiebalans van gebouwen en het welzijn van de gebruiker ervan. Weerbesturingspanelen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om zonnebeveiligingssystemen te besturen. Klimaatactieve gevels verbeteren ook de kwaliteit van de binnenlucht: deze wordt bewaakt met CO2-sensoren, het binnenklimaat wordt gecontroleerd en de luchtstromen worden verminderd dankzij ventilatie. En niet in het minst garanderen klimaatactieve gevels een veilige werking. Ramen en jaloezieën sluiten automatisch bij stormweer en tijdgebonden sluiten van ramen voorkomt dat ze onbewust open worden gelaten.

Brochure voor eenvoudige GEZE-systeemintegratie (6 )

GEZE-aandrijvingssystemen voor natuurlijke ventilatie en rook- en warmteafvoerinstallatie

GEZE-raamaandrijvingen verplaatsen heel veel verschillende ramen – voor natuurlijke ventilatie of als toevoer- en extractieluchtoplossingen voor veilige en snelle natuurlijke rookafvoer (NRA en RWA). In moderne glasgevels kunnen onze aandrijvingen bijvoorbeeld worden gebruikt om automatisch zeer grote en zware ramen en gevelelementen (tot 250 kg) en parallel-uitzetramen (PAF) te openen, zelfs bij hoge windbelastingen.

In geval van brand is betrouwbare verwijdering van rookgassen essentieel voor het overleven. Naast de RWA-functie kunnen RWA-besturingspanelen met digitale bustechnologie feedbacksignalen van raamaandrijvingen visualiseren en andere componenten zoals wind- en regenmelders, temperatuursensoren en ventilatieknoppen via het netwerk tonen. RWA-oplossingen kunnen daarom ook worden gebruikt voor ventilatie en niet alleen in geval van brand, maar ook voor andere doeleinden.

Netwerk met GEZE-producten voor intelligente gevels

Netwerken voor de ‘Smart Building’

GEZE-oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het veranderen van gebouwen in ‘Smart Buildings’. Dankzij de interfacemodules kunnen GEZE-producten worden geïntegreerd in de wijdverbreide BACnet- en KNX-communicatiestandaarden voor thuis- en gebouwaansturingssystemen. En er is nog meer: het GEZE Cockpit-automatiseringssysteem maakt betrouwbare besturing en bewaking van alle aangesloten producten mogelijk.

Door afzonderlijke systemen zoals rookmelders, geautomatiseerde ramen, toegangsoplossingen, enz. in een netwerk te koppelen, communiceren deze systemen constant met elkaar. Dit stelt Smart Buildings in staat om de gedragspatronen van gebouwgebruikers te leren en er intelligent op te reageren. De mogelijkheid van toegang op afstand biedt met name voor gebouwbeheerders een groot voordeel.

GEZE-raamaandrijvingen geïntegreerd in KNX-gebouwsystemen

GEZE-raamaandrijvingen geïntegreerd in KNX-gebouwsystemen

Verbinding met KNX-gebouwbus

In de raamtechniek maakt de IQ Box KNX-interfacemodule gecontroleerde, natuurlijke ventilatie mogelijk plus de directe integratie van raamaandrijvingen van de GEZE IQ raamaandrijvingsserie in KNX-gebouwsystemen. De IQ box KNX heeft toegang tot de intelligentie van de raamaandrijvingen en rapporteert informatie zoals de openingsbreedte aan het gebouwbeheersysteem. Aanvullende sensoren, bijv. voor het meten van luchtkwaliteit, regen-, wind- en raambeveiliging kunnen onder KNX in deze systeemoplossingen worden geïntegreerd. Zo kunnen de geautomatiseerde ramen intelligent worden bestuurd en bewaakt, en worden ze in een netwerk geplaatst met zonwering, verwarming en airconditioning.

GEZE Cockpit bestuurt ramen, deuren en veiligheidssystemen.

Netwerken via BACnet

De GEZE-interfacemodule IO 420 biedt toegang tot de duurzame BACnet-wereld. De intelligente deur- en raamsystemen van GEZE kunnen dus in gebouwen worden opgenomen met behulp van de BACnet-communicatiestandaard.

Met GEZE Cockpit biedt GEZE ook een compleet BACnet-gebouwautomatiseringssysteem. Hierdoor kunnen geautomatiseerde GEZE-producten betrouwbaar worden gevisualiseerd, bewaakt en gecontroleerd. GEZE Cockpit kan worden gebruikt als een onafhankelijk gebouwautomatiseringssysteem of worden geïntegreerd in een hoger gerangschikt gebouwbeheersysteem.

Meer over GEZE Cockpit

Industriële knowhow voor intelligente gevels

GEZE ondersteunt architecten bij hun planning en maakt gebruik van jarenlange ervaring en industriële knowhow om individuele concepten voor intelligente gevels te creëren!

Gevels zijn zeer belangrijk voor de uitstraling en het ontwerp van een gebouw en daarom biedt GEZE uitstekende oplossingen voor architecten - met alles afkomstig van één adres. GEZE helpt ook om te voldoen aan een reeks bouwkundige eisen: toegankelijkheid, energiebesparing, brandveiligheid, vluchtroutes en bijvoorbeeld design en comfort.

Hulp bij raamberekeningen en gebouwautomatisering

GEZE Win Calc: de berekeningstool voor raamtechnologie maakt de berekening mogelijk van handmatige ventilatie-oplossingen, elektromotorische ventilatieramen, RWA-ramen alsook NRWG's en het ontwerp van de juiste noodstroombesturingscentrale. Berekeningen van aandrijvingen met configureerbare slag en andere speciale oplossingen zijn ook mogelijk. Er zijn berekeningsrapporten en onderdelenlijsten als bewijs voor uw documentatie.

Individuele serviceoplossingen en holistische ondersteuning

GEZE biedt toegevoegde waarde door unieke klantenondersteuning gedurende de gehele levenscyclus van de producten. GEZE biedt diverse diensten aan zoals installatie, aftersales-pakketten, onderhoud en reparaties. GEZE biedt ook graag advies over het renoveren, moderniseren of ombouwen van bestaande gebouwen.