Onderwerpen

De energierevolutie in de bouwsector

De eerste gedachte van veel mensen bij het horen van de term ‘energierevolutie’, is hernieuwbare energiebronnen. Maar dit betekent ook dat het energieverbruik tegelijkertijd moet worden verlaagd. Gebouwen hebben een groot potentieel voor energiebesparing, omdat ze ongeveer 35 procent van het totale eindenergieverbruik van Duitsland veroorzaken. Gebouwen energiezuiniger maken betekent het optimaliseren van het energieverbruik tijdens het gebruik. Het is een belangrijke sleutel tot een duurzame vermindering van het verbruik. Energiebesparing is daarom enorm belangrijk voor architecten en planners, maar evenzeer voor gebruikers en eindgebruikers.

Het doel is de CO2-uitstoot te verminderen

Warme ruimtes in de winter, koel in de zomer, verlichting 's nachts, snel vervoer, bediening van machines en apparaten - we gebruiken heel wat energie in ons dagelijks leven. Maar de energie die we verbruiken, komt vooral uit fossiele brandstoffen en het verbranden ervan resulteert in CO2-uitstoot. Vandaag weten we dat dit waarschijnlijk de grote schuldige is achter de zorgwekkend snelle klimaatverandering.

Daarom is de doelstelling van de klimaatbescherming in Duitsland om de CO2-uitstoot tegen 2010 met ten minste 40 procent te verminderen ten opzichte van 1990 en met 80 tot 95 procent tegen 2050. De bestaande gebouwen moeten dan grotendeels klimaatneutraal zijn.

Totale energiebehoefte en warmteverliezen

Thermische beeldvorming vertelt experts alles over de warmte- en energieverliezen van een gevel. De donkere gebieden vertonen weinig verlies, geel wijst op een beetje verlies, en rode gebieden betekenen ernstige warmteverliezen.

Warmtefoto van een gevel: hier gaat veel energie verloren! © shutterstock

De gebouwsector speelt een sleutelrol in het moderne energiebeleid van Duitsland: meer dan een derde van de totale verbruikte energie wordt momenteel gebruikt voor gebouwen - voor warm water, verwarming en koeling, ventilatie en verlichting. Vaak verdwijnt een groot deel van de warmte van de ruimte door muren, ramen, daken, deuren of vloeren.

Het passieve huis en de bijna nul-energie-woningen moeten daarom in de toekomst in de gehele Europese gemeenschap standaard worden. Dit wordt ondersteund door de herziene EU-verordening over de algemene energieprestaties van gebouwen. Het zal in eerste instantie alleen gelden voor nieuwe gebouwen, maar in 2050 moeten alle gebouwen klimaatneutraal zijn. Enerzijds moet de vraag naar energie voor verwarming en koeling tijdens de bouw en renovatie aanzienlijk worden verminderd. Anderzijds moet het aandeel van de hernieuwbare energie dat wordt gebruikt om de resterende vraag te dekken, aanzienlijk worden verhoogd.

Hoge energievraag als gevolg van wetgeving en richtlijnen voor gebouwen

De EU-verordening wordt in Duitsland uitgevoerd via de Energy Saving Act (EnEG ), de Energy Saving Ordinance (EnEV) en de Renewable Energy Heat Act (EEWärmeG). Voor 2018 is gepland al deze voorschriften te bundelen in de nieuwe Building Energy Act (GEG). De wet- en regelgeving legt energiegerelateerde drempelwaarden en energiecertificaten op voor nieuwe en bestaande gebouwen. Het doel is de primaire energievraag van gebouwen laag te houden. Energieverliezen door gebouwen moeten zo veel mogelijk worden voorkomen door middel van structurele isolatie, met name door het installeren van goede isolatie, goede ramen en het vermijden van warmtebruggen. De resterende energievraag zal steeds meer worden gedekt door hernieuwbare energiebronnen.

Een zeer comfortabele werk- en woonomgeving die ook zeer energiezuinig is, kan alleen worden bereikt als de techniek voor verwarming, warm water, verlichting en ventilatie op intelligente wijze wordt gestuurd. Deze besturingen moeten worden aangepast aan de structuur van het gebouw en aan het gedrag van de gebruiker. Idealiter betekent dit dat gebouwen zich via digitalisering en automatisering aanpassen aan veranderende omstandigheden, evenals aan het aantal mensen in het gebouw en de weersomstandigheden

GEZE-producten voor energiezuinige gebouwen

Integrale oplossingen die zich richten op energiebesparing voor deur-, raam- en veiligheidstechniek, combineren energiebesparing op slimme wijze met comfort en veiligheid. Merkoverkoepelende netwerken biedt ook nieuwe mogelijkheden voor energiebesparend gebruik van het gebouw. GEZE draagt zijn steentje bij aan de energiebesparing met uiteenlopende oplossingen en producten:

  • natuurlijke beluchting en ventilatie van gebouwen en temperatuurregeling van afzonderlijke ruimtes via geautomatiseerde raamsystemen
  • automatisch openen en betrouwbaar sluiten van deuren
  • Intelligent GEZE Cockpit gebouwautomatiseringssysteem voor slimme integratie van deur-, raam- en veiligheidstechniek in het gebouwbeheersysteem. Voorbeelden hiervan zijn het automatisch instellen van de openingsbreedtes van deuren op basis van de buitentemperatuur in combinatie met temperatuursensoren en verwarmingssystemen, of het openen en sluiten van ramen in reactie op de temperatuur.

Energiebesparing met natuurlijke ventilatie

Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid energie en hulpbronnen bespaard door gebouwen met natuurlijke ventilatie. Dit betekent dat er geen airconditioning nodig is. Mechanische airconditioningssystemen hebben veel energie nodig. Ze gebruiken veel ruimte in het gebouw waardoor er oppervlakte verloren gaat. Bovendien zijn dergelijke systemen niet rendabel door de hoge investerings-, onderhouds- en bedrijfskosten. Gecontroleerde natuurlijke ventilatie is daarentegen veel voordeliger. Energiebesparende, milieuvriendelijke beluchting en ventilatie zijn mogelijk met ‘intelligente’ aandrijvingen en besturingen van GEZE op de gevel en in dakramen, die deze op aangestuurde wijze openen en sluiten. Daarbij is de benodigde energie om de elektrische aandrijving te activeren minimaal.

Comfortabele gebouwaansturing

De GEZE-techniek maakt besturing van gevelelementen mogelijk, zowel van deuren als ramen, die op de behoeften zijn afgestemd. Elk raam kan afzonderlijk worden gestuurd. Temperatuur- en CO2-sensoren, timers en regen-windsensoren zorgen voor het automatisch openen en sluiten van ramen. Met het nieuwe GEZE Cockpit-gebouwautomatiseringssysteem kunnen geautomatiseerde deuren en ramen centraal worden gevisualiseerd, bestuurd en bewaakt.

Het certificeringssysteem van de Duitse Sustainable Building Council (DGNB) evalueert de duurzaamheid van gebouwen.

Het certificeringssysteem van de Duitse Sustainable Building Council (DGNB) evalueert de duurzaamheid van gebouwen.

Meer dan energiezuinig: duurzaam gebouw (Green Building)

GEZE ondersteunt ook duurzaam bouwen met zijn producten, bekend als “Green Building”. Green Building betekent de moderne, duurzame, milieubewuste bouw en renovatie van gebouwen met besparing van hulpbronnen in harmonie met mensen en met de natuur. Deze gebouwen worden daarom gekenmerkt door een zeer efficiënt gebruik van hulpbronnen zoals energie, water en materiaal. Tegelijkertijd worden ook de schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu verminderd. Het fundamentele aspect van duurzaamheid wordt zoveel mogelijk opgevolgd gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw: vanaf de projectontwikkeling, planning en bouw tot en met het gebruik, het onderhoud en de sloop. Duitsland heeft hiervoor in 2007 een label geïntroduceerd: het DGNB-certificaat (Sustainable Building Council).

Ongeveer 120 gebouwen zijn al bekroond met het DGNB-certificaat of een precertificaat. Een daarvan is het Duitse gebouw van het Federale Milieuagentschap (UBA) in Dessau, dat een federaal showcase project is vanwege zijn hoge kwaliteit in alle aspecten van duurzaam bouwen; het is ook een van de zuinigste administratieve gebouwen in Duitsland. GEZE leverde de deurtechniek.


Informatie over energiebesparing

Energiezuinige planning

GEZE kan zelfs in de beginfases van de bouwplanning ondersteuning bieden en energiebesparende concepten en oplossingen aandragen. GEZE-oplossingen kunnen ook energie besparen als het gaat om uitbreiding achteraf van bestaande gebouwen.

Nieuwe wegen voor gebouwautomatisering met GEZE Cockpit

Het unieke netwerk van deur- en raamtechniek via GEZE Cockpit met slimme software en open interfaces maakt integratie van de GEZE-techniek in gebouwautomatisering mogelijk en biedt planners en exploitanten nieuwe opties voor gebouwautomatisering.

Meer informatie over GEZE Cockpit

Oplossingen op maat

Afhankelijk van het toepassingsscenario worden afzonderlijke oplossingen aangeboden met verschillende servicepakketten, bijbehorende hardware- en softwarecomponenten en bijbehorende services voor een energiezuinige constructie.

Producten met Environmental Product Declaration (EPD)

Diverse GEZE-producten, waaronder de deurdranger series TS 4000 en TS 5000, hebben een EPD (Environmental Product Declaration). EPD's vormen een database met informatie die kan worden gebruikt voor de ecologische beoordeling van gebouwen en dienen als bouwstenen die de algemene beoordeling van de milieuprestaties van een gebouw ondersteunen.

Serviceconcepten op maat

Naast de structurele implementatie van de ontwikkelde oplossingen bieden wij ook serviceconcepten op maat voor elk gebouw, met regelmatig onderhoud om de functionaliteit, bedieningsveiligheid en de waarde van energiezuinige systemen te waarborgen. Deze diensten bieden niet alleen financiële voordelen voor de exploitanten op het gebied van de werkingskosten van het gebouw, maar ze ondersteunen ook in het bijzonder de werkingsverantwoordelijken.

Efficiëntie in het gebruik van gebouwen

Met de GEZE Cockpit kunnen gebruikers de status van deuren, ramen, rook- en warmteafvoerinstallatie en vluchtroutes vanaf elke locatie en op elk gewenst moment controleren met een IP-apparaat. GEZE biedt dus comfort, veiligheid en efficiëntie in het gebruik van het gebouw.

Meer informatie over GEZE Cockpit