Thema's

Energie-efficiëntie in de bouwsector

Bij het trefwoord energietransitie denken veel mensen eerst aan het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Tegelijkertijd moet echter ook het energieverbruik dalen. Gebouwen bieden hoge energiebesparingspotentiëlen, aangezien ze ongeveer 35 procent van het totale Duitse energieverbruik veroorzaken. Gebouwen energie-efficiënter te maken, dus hun energieverbruik tijdens gebruik te optimaliseren, is een fundamentele sleutel voor de duurzame daling van het verbruik. Energie-efficiëntie is daarom van essentieel belang voor architecten en planners, maar ook voor exploitanten en eindgebruikers.

Doel is de reductie van CO2-emissies

Warme ruimtes in de winter, koeling in de zomer, verlichting ‘s nachts, snelle transportmiddelen, het gebruik van machines en apparaten – voor ons leven hebben wij veel energie nodig. Maar onze voeding is grotendeels gebaseerd op fossiele energiedragers, waarvan de verbranding tot CO2-emissie leidt. En we weten tegenwoordig dat dit zeer waarschijnlijk ook een oorzaak voor de alarmerend snelle klimaatverandering is.

Doelstellingen voor klimaatbescherming

In de nieuwe federale klimaatbeschermingswet (KSG) van d.d. 24-06-2021 zijn voor Duitsland de volgende doelen verplicht vastgelegd:

  • Vermindering van broeikassengas voor 2030 tot min 65 procent vergeleken met 1990
  • Neutraliteit van broeikasgas voor 2045

Totale energiebehoefte en warmteverliezen

Thermografiebeelden zeggen de vakman alles over de warmte- en energieverliezen die op een gevel ontstaan. Donkere delen wijzen op weinig, gele op een beetje en rode delen op hoog warmteverlies.

Warmtebeeld van een gevel: hier gaat veel energie verloren! © shutterstock

De bouwsector speelt in de moderne energiepolitiek van Duitsland een sleutelrol. Want meer dan een derde van het totale eindenergieverbruik wordt momenteel voor gebouwen gebruikt – voor warm water, verwarming en koeling, ventilatie en verlichting. En vaak ontsnapt nog een groot deel van de warmte in de ruimte door wanden, ramen, daken, deuren of vloeren.

Het passiefhuis c.q. efficiëntiehuis en bijna-nul-energiehuis („Nearly-Zero-Energy-Building“, afgekort NZEB) moeten daarom in de toekomst in de hele EU de standaard voor het referentiegebouw worden. Dit verplicht de vernieuwde EU-richtlijn over de totale energie-efficiëntie van gebouwen („Energy Performance of Buildings Directive“, afgekort EPBD). Eerst is dit alleen geldig voor nieuwe gebouwen, maar voor het jaar 2045 moeten alle gebouwen, dus ook bestaande gebouwen en niet-residentiële gebouwen, klimaatneutraal zijn. Voor dit nul-emissiegebouw („Zero Emission Buildings”, afgekort ZEB) moet enerzijds de energiebehoefte voor water en kou bij het bouwen en moderniseren duidelijk gereduceerd worden. Anderzijds moet het aandeel van hernieuwbare energieën in de dekking van de resterende behoefte aanzienlijk verhoogd worden.

Hoge energetische eisen door bouwwetten en verordeningen

De EU-richtlijn over de totale energie-efficiëntie van gebouwen is in Duitsland tot nu toe door de Energiebesparingswet (EnEG), de Energiebesparingsverordening (EnEV) en de hernieuwbare energie-warmtewet (EEWärmeG) omgezet. Sinds 1 november 2020 zijn deze regelingen in de Gebouwenergiewet (GEG) samengevat.

De wetten en verordeningen schrijven energetische grenswaarden en energiecertificaten met bewezen energie-efficiëntieklassen voor nieuwe en bestaande gebouwen voor. Het doel is, de primaire energiebehoefte van gebouwen laag te houden. Zo moeten energieverliezen aan gebouwen op voorhand door bouwkundige warmtebescherming – met name door goede isolatie, goede ramen alsmede door het voorkomen van warmtebruggen – beperkt worden. De resterende energiebehoefte moet zo gering mogelijk zijn en in toenemende mate door hernieuwbare energieën gedekt worden.

Meer energie-efficiëntie door gebouwautomatisering

Vele studies, zoals de Bitkom-studie over klimaatbescherming en energie-efficiëntie, laten zien dat gebouwen naast de verkeerssector en de industriële productie een van de grootste veroorzakers van CO2-emissies zijn en ongeveer 1/3 van de totale energiebehoefte van Duitsland veroorzaken. Volgens de studie liggen de grootste energiebesparingspotentiëlen voor residentiële en niet-residentiële gebouwen in het segment Smart Building c.q. de intelligente gebouwautomatisering: een hoog werk- en wooncomfort bij gelijktijdig hoge energie-efficiëntie kan bijvoorbeeld bereikt worden, wanneer de verwarmings-, warm water-, licht- en ventilatietechniek intelligent aangestuurd worden. Deze besturingen moeten specifiek zijn voor de gebouwspecificaties en het gebruikersgedrag: idealiter passen gebouwen zich met behulp van digitalisering en automatisering in de toekomst ook aan wisselende voorwaarden aan – aan het aantal personen dat zich in het huis bevindt, en ook aan de weersomstandigheden.

Goed om te weten: in de norm DIN EN 15232 zijn de efficiëntieklassen voor verschillende functies en toepassingen van de gebouwautomatisering gedefinieerd. Daardoor kunnen energie- en CO2-besparingspotentiëlen meer betrouwbaar worden ingeschat.

MEER OVER DE GEBOUWAUTOMATISERING

GEZE-producten voor energie-efficiënte gebouwen

Met integratieve en op energie-efficiëntie geconcentreerde oplossingen voor de deur-, raam- en veiligheidstechniek kunnen comfort en veiligheid zinvol met energie-efficiëntie gecombineerd worden. Door de merkoverkoepelende netwerken ontstaan bovendien nieuwe mogelijkheden voor een energiebesparend gebruik van het gebouw. GEZE draagt met verschillende oplossingen en producten op beslissende wijze aan de energie-efficiëntie bij:

  • natuurlijke be- en ontluchting van gebouwen alsmede temperatuurregeling van afzonderlijke ruimtes via geautomatiseerde raamsystemen
  • automatisch openen en betrouwbaar sluiten van deuren
  • intelligent gebouwautomatiseringssysteem myGEZE Control voor intelligente integratie van deur-, raam- en veiligheidstechniek in de gebouwbeheertechniek. Hier kunnen afhankelijk van de buitentemperatuur in samenspel met temperatuursensoren en verwarmingssystemen bijvoorbeeld de openingsbreedtes van deuren automatisch worden ingesteld c.q. ramen dienovereenkomstig geopend en gesloten worden.

Energie besparen met natuurlijke ventilatie

Door de natuurlijke ventilatie van gebouwen wordt een aanzienlijke hoeveelheid energie en hulpbronnen bespaard. Zo kan van energie-intensieve airconditioning worden afgezien. Want mechanisch-machinale airconditioning heeft zeer veel energie nodig. Naast de hoge ruimtebehoefte in het gebouw en de daarmee verloren oppervlakken, zijn het ook de hoge investerings-, onderhouds- en bedrijfskosten die dergelijke installaties onrendabel maken. Een regelmatige natuurlijke ventilatie is daarentegen duidelijk een voordeel. Voor een energiebesparende en milieuvriendelijke be- en ontluchting zorgen “intelligente” aandrijvingen en besturingen van GEZE op gevel- en dakramen, die deze gecontroleerd openen en sluiten. Zo wordt bijvoorbeeld een automatische nachtafkoeling mogelijk gemaakt, die vergeleken met een airconditioning een kostenbesparende en energie-efficiënte methode voor het koelen van gebouwen is.

Comfortabele gebouwautomatisering voor meer energie-efficiëntie

De technologie van GEZE maakt een op de behoefte afgestemde besturing van gevelelementen mogelijk, of het nu om deuren of ramen gaat. Ieder raam is afzonderlijk bestuurbaar. Temperatuur- en CO2-sensoren, timers en regen-wind-sensoren zorgen voor het automatische openen en sluiten van ramen. Met het nieuwe gebouwautomatiseringssysteem myGEZE Control kunnen geautomatiseerde deuren en ramen bovendien centraal gevisualiseerd, gecontroleerd en aangestuurd worden.

Bij GEZE hebben wij begrepen dat gebouwen een beslissende bijdrage leveren aan het duurzaam verlagen van het energieverbruik en zodoende ook van de CO2-emissies. Intelligente en energiebesparende oplossingen staan zodoende voor ons en onze klanten meer dan ooit centraal.

Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance
Het DGNB-certificeringssysteem beoordeelt de duurzaamheidskwaliteit van gebouwen.

Het DGNB-certificeringssysteem beoordeelt de duurzaamheidskwaliteit van gebouwen.

Meer dan energie-efficiëntie: duurzaam bouwen (Green Building)

GEZE maakt met zijn producten ook het duurzaam bouwen of ook “Green Building” mogelijk. Green Building betekent modern, duurzaam, milieubewust en grondstofbesparend bouwen en saneren van gebouwen in harmonie met mens en natuur. De gebouwen onderscheiden zich door een hoge grondstofefficiëntie op het gebied van energie, water en materiaal. Tegelijkertijd worden schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu gereduceerd. De grondgedachte van de duurzaamheid wordt daarbij indien mogelijk gedurende de totale gebouw-levenscyclus gevolgd: om te beginnen bij de projectontwikkeling, plannen en constructie via werking en onderhoud tot aan de demontage. In Duitsland bestaat hier sinds 2007 een keurmerk voor: het certificaat van de Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB).

Voor duurzaamheid met het DGNB-certificaat onderscheiden

In het nieuwe firmagebouw van Vector IT in Stuttgart helpen onze op maat gemaakte digitale netwerkoplossingen om in totaal ca. 460 ton Co2-emissie per jaar te vermijden tijdens bedrijf. Daarvoor heeft de Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. het project met het DGNB-certificaat in platinum alsmede de DGNB-diamant voor uitstekende architectuur onderscheiden.

TER REFERENTIE

Ongeveer 120 gebouwen zijn reeds met het DGNB-certificaat c.q. een voorcertificaat onderscheiden. Daaronder het gebouw van het Duitse milieuagentschap (“Umweltbundesamt”, UBA) Dessau, dat vanwege zijn hoge kwaliteit in alle aspecten van het duurzaam bouwen een vlaggenschipproject van de federale regering is en tot de zuinigste administratieve kantoren van Duitsland behoort. De deurtechniek is afkomstig van GEZE.

Meer over het thema Green Building

Meer over het thema gebouwrenovatie

Meer over het thema binnenklimaatregeling

Informatie over het thema energie-efficiëntie

Energieoptimale planning

GEZE biedt al in een vroeg stadium tijdens de gebouwplanning ondersteuning en stelt energiebesparende concepten en oplossingen op. Ook voor de uitbreiding bij bestaande gebouwen kan met GEZE-oplossingen effectief energie worden bespaard.

Nieuwe wegen van de gebouwautomatisering met myGEZE Control

De unieke connectiviteit tussen deur- en raamtechnologie door myGEZE Control met intelligente software en open interfaces maakt het mogelijk om de GEZE-technologie in de gebouwautomatisering in te bedden en ontsluit voor alle ontwikkelaars en eigenaars volledig nieuwe vormen van gebouwautomatisering.

Individuele oplossingen

Afhankelijk van het toepassingsscenario worden individuele oplossingen met verschillende dienstenpakketten en bijbehorende hard- en softwarecomponenten alsmede daarbij horende diensten voor energie-efficiënt bouwen aangeboden.

Producten met Environmental Product Declaration EPD

Enkele GEZE-producten, waaronder de deurdranger-series TS 4000 en TS 5000, beschikken over de Environmental Product Declaration EPD. De EPD’s vormen de gegevensbasis voor de ecologische gebouwevaluatie en zijn bouwstenen die bijdragen aan de totale beoordeling van de milieuprestatie van een gebouw.

Op maat gemaakte service-concepten

Naast de bouwkundige implementatie van de verwerkte oplossingen bieden wij extra op maat gemaakte service-concepten voor ieder gebouw, zodat door regelmatig onderhoud de functionaliteit, bedrijfsveiligheid en het waardebehoud van de energie-efficiënte installaties gegarandeerd is. Deze leveren de eigenaars niet alleen financiële voordelen op bij de gebouw-bedrijfskosten, maar ondersteunt ze met name in hun verantwoordelijkheid als exploitant.

Efficiëntie in het gebruik van het gebouw

Met myGEZE Control kunnen de toestanden van deuren, ramen, rook- en warmteafvoerinstallaties en nooduitgangsystemen op ieder moment op elk IP-compatibel apparaat op iedere plaats opgevraagd, weergegeven en aangestuurd worden. GEZE biedt daarmee comfort, veiligheid en efficiëntie bij het gebruik van het gebouw.

Meer over myGEZE Control te weten komen