GEZE News: verander uw onderwerpselectie

U ontvangt momenteel regelmatig mailings over onderstaande onderwerpen. Aangezien de transparantie van onze communicatie heel belangrijk is voor ons, hebt u hier de mogelijkheid om onderwerpen te selecteren waarover u geen informatie van ons wilt ontvangen. Deselecteer gewoon het/de betreffende onderwerp(en) en bevestig door op de knop te klikken. Deze bevestiging zorgt ervoor dat u in de toekomst geen informatie meer ontvangt over deze onderwerpen. Als u geen wijzigingen wilt maken, bevestig uw selectie dan ook door te klikken op de knop.

Füllen Sie alle Felder korrekt aus.Ein technischer Fehler ist aufgetreten

U kunt zich ook op ieder willekeurig moment afmelden. U kunt de afmeldingslink in al onze mailings vinden.

Uw GEZE-team