Sleutelschakelaar

Is een sleutelschakelaar bij automatische tourniquets eigenlijk nuttig? Ja natuurlijk! Als bijvoorbeeld alleen bepaalde personen toegang tot een ruimte mogen krijgen, dan dient de sleutelschakelaar voor de geautoriseerde deuropening. Voor de bevoegde deuropening van buitenaf kunnen vandalismebestendige sleutelschakelaars gebruikt worden. Sleutelschakelaars in combinatie met een programmaschakelaar zorgen ervoor dat alleen de sleuteleigenaar een wijziging aan de bedrijfsmodus kan uitvoeren.