Veiligheidslijsten

Een tourniquet veilig passeren heeft de hoogste prioriteit. Hier bieden veiligheidslijsten ondersteuning door het rijbereik van een deur te controleren. Gaat uw deur tegen een wand open? Geen probleem. De sensor kan een wand herkennen en zelf uitregelen. De actief-infrarood-stralen van de veiligheidslijst vormen een detectieveld met nauwe gaten en voorkomen zo collisies met mensen of voorwerpen. De openings- en sluitprocedure wordt meteen gestopt, als er zich iets in het deurbereik bevindt.