Onderwerpen

Raambeveiliging - discrete en betrouwbare ‘bodyguards’

Wist u dat het risico van een ongeval thuis groter is dan in het verkeer? Dat blijkt uit de laatste cijfers van bureaus voor de statistiek. Gevaren zijn er overal in huis. Zelfs ramen kunnen een risico vormen. Maar betrouwbare beveiliging ondervangt dit probleem.

Gevarenzones rond het raam

1. Gevarenzone tussen de secundaire sluitzijde en de tegensluitzijde/muur 2. Botsingsgevaar 3. Botsingsgevaar 4. Platdrukgevaar 5. Platdrukgevaar 6. gevarenzone tussen de hoofdsluitzijde en de tegensluitzijde/muur

Gevaarlijke zones met automatische ramen © GEZE GmbH

Ramen zijn populaire toegangspunten voor inbrekers. De term ‘raambeveiliging’ wordt daarom opgevat als een mechanische beveiliging tegen diefstal. Deze is ontwikkeld om het inbreken van buitenaf moeilijker of onmogelijk te maken. Maar mensen vergeten vaak dat ramen ook andere risico's vormen. Ze kunnen bijvoorbeeld openspringen bij wind of vallen tijdens het schoonmaken, en daarbij een letsel veroorzaken. En wat als iemand uit een raam leunt en het automatisch begint te sluiten? Of als een kind zijn vinger op de sluitrand legt? ‘Raambeveiliging’ is ontworpen als bescherming tegen dergelijke ernstige verwondingen.

Risicopotentieel van automatische ramen

 • Het automatisch openen of sluiten kan ledematen blokkeren/verbrijzelen of een schok veroorzaken
 • Defecte onderdelen, zoals het vallen/inklappen van een raamvleugel

Beveiligingsmaatregelen voor ramen

Aangedreven ramen hebben speciale beveiligingsmaatregelen nodig.

Aangedreven ramen hebben speciale beveiligingsmaatregelen nodig.

Veiligheidselementen worden vaak voorgeschreven voor automatische ramen met een aandrijvingssysteem. Deze moeten herkennen wanneer een persoon of een object zich in het openings- of sluitingstraject bevindt en vervolgens de beweging stoppen. In geval van een storing moet worden voorkomen dat een raam ook open kan vliegen of vallen. Dit is mogelijk via mechanische beveiligingen - op kiepramen die naar binnen openen kan dit door middel van een vang- en schoonmaakbeveiliging, of een veiligheidssschaar.

Product Safety Act, richtlijnen en normen

Raambeveiliging geldt voor zowel handmatig bediende als elektrische ramen.

Raambeveiliging geldt voor zowel handmatig bediende als elektrische ramen.

Aangedreven of automatische ramen zijn machines zoals gedefinieerd in de Europese Machinerichtlijn MRL 2006/42/EG. In de Europese Unie gaat het hier om een gestandaardiseerd beveiligingsniveau om ongelukken met machines te voorkomen. Het doel is “de veiligheid en gezondheid van mensen te waarborgen, met name van werknemers en gebruikers, en indien nodig ook van huisdieren en voorwerpen, in het bijzonder met betrekking tot de hantering van machines”. De Machinerichtlijn wordt in Duitsland geïmplementeerd via de Product Safety Act (ProSG) en de Machineverordening (9. ProSV) die daarop is gebaseerd.

Productnormen voor ramen

Aanvullende veiligheidsfuncties die gebruikers van ramen en deuren beschermen tegen gevaren die voortvloeien uit onjuiste bediening, onjuist gebruik of systeemstoringen, worden beschreven in de productnorm EN 14351-1 voor ramen. Vang- en schoonmaakbeveiligingen of veiligheidsscharen, vastzetinrichtingen en openingsbeperkingen zijn mechanische componenten die geschikt zijn om ongevallen en gevaren te voorkomen.

Aangedreven ramen vallen ook binnen het bereik van de productnorm EN 14351-1. EN 60335-2-103 is van toepassing op de veiligheid van elektrische aandrijvingen tijdens het gebruik.

Risicobeoordeling en vaststelling van beschermingsklassen

Tijdens de bouwplanning moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd om het risicopotentieel van een aangedreven raam te bepalen en om de juiste beveiligingsmaatregelen te kunnen nemen. De installateur van het raam voert de evaluatie uit in overeenstemming met de Machinerichtlijn en gebaseerd op:

 • Inbouwsituatie
  Ramen waarbij de onderrand van de vleugel zich ten minste 2,5 m boven de vloer bevindt of die een kozijn hebben, hebben geen verdere beveiliging nodig. Vrij toegankelijke ramen waarbij de onderrand van de vleugel een afstand van minder dan 2,5 m van de vloer heeft, lopen een groter risico en daarvoor moet een risicoanalyse worden uitgevoerd.
 • Type ruimtegebruik
  Kantoren, woonruimtes, kleuterscholen, scholen of ziekenhuizen worden verschillend beoordeeld. Want kinderen die bescherming nodig hebben, zijn normaal gesproken minder op de hoogte van de risico's dan een gebruikersgroep die volledig vertrouwd is met de apparatuur.
 • Besturing/bediening
  Een geautomatiseerd en centraal gestuurd raam, zoals via regen- en windsturingen of een gebouwbeheersysteem, wordt als gevaarlijker beschouwd in vergelijking met een handmatig bediend raam met sleutelschakelaar en visueel contact met het raam.

De beoordeling van de installateur resulteert in de vereiste beschermingsklasse en de maatregelen die daarvoor moeten worden uitgevoerd:

Raambeveiliging van GEZE

GEZE gebruikt de term ‘raambeveiliging’ om te verwijzen naar speciale oplossingen die de veiligheid van de gebruiker ondersteunen en mensen beschermen tegen de gevaren van geautomatiseerde ramen.

GEZE-sensoroplossingen helpen bijvoorbeeld bij automatisch gestuurde ramen. Deze onderdelen beschermen op betrouwbare wijze tegen de gevaren van de knel- en afschuifranden. Bij het gebruik van actuatoren voor het besturen van de klapramen (openen/sluiten) bestaat het risico dat het schuifraam omlaag valt. Daarom schrijft GEZE verplicht het gebruik voor van - aparte, dat wil zeggen niet aangesloten op de aandrijving, "GEZE-veiligheidsscharen". De GEZE-veiligheidsscharen garanderen een permanent vaste verbinding tussen kozijn en schuifraam - onafhankelijk van de aandrijving. Alleen bij gebruik van de GEZE-veiligheidsscharen (type 35 of type 60) is het elektrische klapraam beveiligd tegen vallen. Als de veiligheidsschaar ontbreekt, mag het klapraam niet worden bediend.

Vallende vleugels kunnen een aanzienlijk gevaar vormen voor het leven en de ledematen van de mensen in de buurt. Daarom is het gebruik van GEZE-veiligheidsscharen verplicht bij het gebruik van GEZE-aandrijvingen op klapramen. Deze beveiligen het raam in geval van een defect onderdeel, zoals breuk van de ketting van een aandrijving of breuk van het raamscharnier.

Ga naar de GEZE-raambeveiliging

Raambeveiliging van GEZE via veiligheidsscharen

Veiligheidsscharen voorkomen de ongecontroleerde val van grote en zware raamvleugels in de kiepstand bij een onverwachte storing. De veiligheidsschaar wordt alleen ingeschakeld om de belasting op te nemen als de aandrijving uitvalt.

GEZE-raambeveiliging voor automatische ramen

Het GEZE-assortiment omvat contactloze klembescherming voor verschillende raamtypes, zowel naar binnen als naar buiten toe openend. Afhankelijk van het raamtype en de montagestand kan een bepaald raam worden vastgezet met een geschikte sensor - hetzij via een actief infrarood-bedieningsgordijn of een laserscanner. Met de verschillende sensoren kunnen afzonderlijke sluitranden of hele gevelsecties worden beveiligd.

De bevestigingsvarianten met het GEZE GC 339 actieve infrarood lichtgordijn en de GEZE LZR_I100 laserscanner worden hieronder getoond als voorbeeld.