Casusstudies

Smart Building: het intelligente ontwikkelingscentrum van GEZE

Het terrasvormige gebouw met vier verdiepingen van het intelligente ontwikkelingscentrum biedt ruimte voor test- en validatieruimtes, kantoren, vergadergedeeltes en creatieve ruimtes in een totaal oppervlak van meer dan 2.000 m2. GEZE heeft zo de perfecte condities gecreëerd voor het uitbreiden van zijn serviceportfolio met innovatieve, merkoverkoepelende netwerkoplossingen voor deuren en ramen in smart buildings.

Intelligente gebouwen om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Het entreegebied van het slimme ontwikkelingscentrum. Foto: GEZE GmbH

Het entreegebied van het slimme ontwikkelingscentrum. © GEZE GmbH

Producttesten en validaties worden uitgevoerd met behulp van ultramoderne uitrusting in een gebied dat 1.200 m2 beslaat. De modulaire testbanken zijn uitgerust met de meest recente robottechniek. Technische concepten en producten van premiumkwaliteit kunnen nu nog sneller en efficiënter worden gerealiseerd. De nieuwe testvoorziening van het systeem test volledige deursystemen op hun functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid onder verschillende klimatologische omstandigheden. Milieutesten van het volledige assortiment kunnen worden uitgevoerd in de hoogrendements klimaatkamer. De testcapaciteit in de elektronische en meetlaboratoria is aanzienlijk verhoogd.

Groeiende globale verstedelijking betekent dat er een betere levenskwaliteit moet worden gecreëerd voor steeds meer personen met steeds beperktere landbronnen. De beschikbaarheid van woon- en werkruimte is een belangrijke uitdaging – en niet alleen in de grote steden. Eisen aan demografische ontwikkeling barrièrevrije oplossingen – en universeel design worden meer en meer de standaard. Milieuverantwoordelijkheid en beperkte natuurlijke hulpbronnen vragen om duurzame en energie-efficiënte gebouwen. Al deze factoren evenals digitalisering stellen nieuwe eisen wat betreft veiligheid, comfort voor gebruikers en bewoners en de bediening van gebouwen. Aan deze eisen kan alleen worden voldaan met intelligente gebouwen.

Meer informatie over smart buildings

Besturing van de complete gebouwentechniek in het ‘smart gebouw’

Communicerende deuren en ramen die hun interactie optimaliseren. Foto: Jürgen Pollak voor GEZE GmbH

Communicerende deuren en ramen die hun interactie optimaliseren. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

GEZE is zeer betrokken bij het digitale gebouwnetwerk. Het nieuwe ontwikkelingscentrum kijkt ver in de toekomst. Het bedrijf heeft zijn eigen infrastructuur gecreëerd om netwerkoplossingen te bieden om de complete gebouwentechniek in smart buildings van de toekomst te besturen. Het nieuwe gebouw is zelf smart. Alle productgroepen zijn intelligent in een netwerk verbonden en geïntegreerd in het gebouwbeheersysteem. Verwarming, ventilatie, licht, zonwering, deuren en ramen communiceren met elkaar en interageren optimaal. Alle automatiserings- en veiligheidsfuncties op de deuren en ramen werden verkregen met GEZE-producten, met inbegrip van de complete rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA).

Denktank: architectuur voor innovatieve capaciteit

De processen die leiden tot innovatie bepaalden de architectuur en het design van het nieuwe gebouw. De ingenieurs en testingenieurs krijgen te maken met optimale werkcondities in iedere fase van ontwikkeling. Het design van het interieur en de technische uitrusting bevorderen de uitwisseling tussen de disciplines en maken een netwerk van vakgebieden mogelijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld in wendbare projectruimtes en ook in hun eigen creatieve en ontspanningszones – het is bekend dat uitmuntende ideeën niet gewoon vanachter een bureau ontstaan. Een aangename sfeer en ultramoderne mobiele mediatechniek sporen aan tot brainstorming en niet-traditionele oplossingen. 

Slim werk: flexibele werkgebieden voor flexibel werken

Elk gebied of ruimte in het gebouw is toegankelijk en barrièrevrij en er kan snel een optimale omgeving worden gecreëerd voor ieder soort activiteit. Als er meerdere teams met verschillende vereisten van licht of ruimteklimaat in hetzelfde gedeelte werken, kan de configuratie van licht en ventilatiebronnen op ieder moment gewijzigd worden. Hier volgt een voorbeeld: individuele ruimtezones kunnen onderling dynamisch worden verbonden op een verdiepingsgebied door de verlichting via BUS-systemen te besturen. Directe en indirecte verlichtingselementen kunnen gegroepeerd worden en gewenste verlichtingsscenario's kunnen gedefinieerd worden voor individuele werkgroepen. Optimale verlichting die ook voor minder ooginspanning zorgt, kan worden bereikt voor het werkgebied van een ontwikkelaar die werkt aan kleinschalige activiteiten - zelfs als voor een andere werknemer een goede gemiddelde lichtintensiteit voldoende is. Op een touchpanel in de ruimte kunnen makkelijk instellingen gecreëerd worden voor verschillende gebieden. Ook kunnen alle geautomatiseerde ramen digitaal gegroepeerd worden.

Kom meer te weten over de voordelen van natuurlijke ventilatie

Het ‘open space’-kantoor biedt korte communicatiekanalen en comfortabel ‘wendbaar’ werk dankzij de flexibele werkstationeenheden. Een ingenieus geluidsabsorptieconcept ontworpen tot in de kleinste details koppelt gedeeltes akoestisch gezien los van elkaar voor vergaderingen, gangpaden en individuele bureaus. Vergaderhoeken of aparte gebieden kunnen gecreëerd worden voor uiterst geconcentreerd werken in een geruisloze omgeving, terwijl verlichting en binnenklimaat per zone bestuurd kunnen worden. De slimme schuifluiken voor de ramen worden geactiveerd afhankelijk van het licht of de zoninstraling. Deuren worden op bepaalde tijden van de dag automatisch geopend en gesloten. Aan het einde van de werkdag wordt een automatische nachtsluiting geactiveerd.

Meer informatie vinden over gebouwveiligheid

Centrale bediening en controle met GEZE Cockpit

Alle componenten regelen met slechts één gebouwautomatiseringssysteem. Foto: GEZE GmbH

Alle componenten regelen met slechts één gebouwautomatiseringssysteem. © GEZE GmbH

Er zijn bijna geen drukknoppen in het gebouw. Alle productgroepen en elementen van de ruimtetechniek worden centraal gevisualiseerd op een enkele interface en kunnen in een oogopslag worden gecontroleerd. Productgroepstatussen worden bestuurd en weergegeven, automatisch op basis van vooraf gedefinieerde scenario's of door de werknemers zelf natuurlijk, via touchpanels. Het ruimteklimaat, de mediatechniek, lichten, ramen en deuren kunnen worden bestuurd via een centrale door op pictogrammen te klikken. Het recentelijk ontwikkelde GEZE Cockpit gebouwautomatiseringssysteem maakt dit allemaal mogelijk. Zijn taken en unieke voordelen zijn centrale visualisering, controle en bediening van alle geïntegreerde producten. GEZE Cockpit staat geautoriseerde gebruikers ook toe om de productgroepen te activeren en hun status weer te geven, en speciale autorisaties te ontvangen via hun pc's. Meer te weten komen op www.cockpit.geze.com

Laboratorium voor slimme mogelijkheden

Er is niets meer vanzelfsprekend dan het slimme ontwikkelingsgebouw voor uw eigen testen en leren te gebruiken. Hierdoor worden wij in staat gesteld om te antwoorden op vragen zoals wat een gebouw ‘echt’ slim maakt, welke netwerktoepassingen voor de belangrijkste verhoging van comfort, veiligheid en energie-efficiëntie zorgen en welke netwerkfuncties er in het gebouw van morgen nodig zijn. Het biedt ook de beste condities voor het testen van de interoperabiliteit van slimme GEZE-producten en andere productgroepen onder werkelijke omstandigheden, d.w.z. met de personen die daar dagelijks werken.

Het intelligente gebouw maakt flexibele groepering mogelijk en de toevoeging of vervanging van producten, zodat nieuwe netwerkoplossingen steeds weer kunnen worden uitgeprobeerd en getest. De verkregen inzichten worden gebruikt om de intelligentie van alle slimme GEZE-producten continu te ontwikkelen en breiden de voordelen voor gebruikers uit met behulp van GEZE Cockpit en stellen deze ter beschikking. Het gebouwautomatiseringssysteem kan worden bediend als een onafhankelijk systeem of met de BACnet- en KNX-communicatiestandaarden geïntegreerd worden in een overkoepelend gebouwaansturingssysteem. Datacommunicatie tussen GEZE Cockpit en de geïntegreerde producten en systemen vindt plaats via interfacemodules.

Als aanvulling op de visualisering van alle geïntegreerde producten in een centrale locatie, biedt het smart-systeem een unieke toegevoegde waarde: voor de eerste keer is het mogelijk om de complete intelligentie van GEZE-producten - d.w.z. alle beschikbare besturingsopties en statusinformatie - in het gebouwnetwerk op te nemen. Deuren en ramen kunnen zodoende met de hoogste mate van precisie bestuurd en gecontroleerd worden. Voorbeelden omvatten de exacte kennis van de status van een deur of een raam, de waarde van een sensor of feedback van een commando dat is uitgevoerd en alarmmeldingen. GEZE Cockpit biedt veel andere voordelen: verhoogde gebouwveiligheid, preventief onderhoud en efficiënt gebouwbeheer.

Verhoogde veiligheid en korte afstanden door middel van slimme netwerken

Met meer dan honderd multifunctionele deuren en ramen geïntegreerd in het gebouwbeheersysteem zijn gebouwmanagers zich altijd bewust van de status van iedere deur of ieder raam. U kunt ze wanneer nodig centraal openen of sluiten, de bedrijfsmodus van een deur wijzigen en ervoor zorgen dat alle elementen in de gebouwschil worden vergrendeld of vastgeschroefd. Tijdrovende inspectierondes zijn overbodig. Commando's kunnen worden opgegeven voor enkele, meerdere of alle deuren (centrale vergrendeling). Individuele deur-scenario's kunnen worden opgeslagen in GEZE Cockpit, zodat deuren automatisch kunnen worden geopend, gesloten of vergrendeld zoals bestuurd op tijdbasis of geactiveerd door een gebeurtenis. Van alle processen op een deur - en daarom ook van de onregelmatigheden - wordt verslag gedaan. Wat er ook op een deur gebeurt, er kan onmiddellijke actie ondernomen worden.

Meer te weten komen over automatische deuren

‘Klimaatdoelen’ voor aangenaam en slim werken

Verschillende scenario's, bijv. de ‘klimaatactieve gevel’ en de ‘conditionering vooraf’ van ruimtes worden momenteel getest in het smart building in samenhang met GEZE Cockpit. Optimale luchtkwaliteit is fundamenteel voor een aangename kantooromgeving. Vergaderruimtes zouden weer geventileerd moeten worden voorafgaand aan gebruik. Scenario's gecreëerd in het gebouwbeheersysteem zorgen voor intelligente, energie-efficiënte interactie tussen productgroepen. De slimme geveltechniek reageert automatisch op wijzigingen in de externe klimatologische omstandigheden. De jaloezie wordt automatisch neergelaten in geval van zoninstraling. Slimme ramen openen of sluiten afhankelijk van de buitentemperatuur. De centraal bestuurde automatische nachtafkoeling van apparaten heeft al een goed ruimteklimaat gecreëerd aan het begin van de dag. In dit scenario interageren het assortiment IQ windowdrive van RWA-aandrijvingen en GEZE's Powerturn draaideuraandrijvingen, aanwezigheids-, locatie-, luchtkwaliteits- en temperatuursensoren, verwarming, ventilatie en het airconditioningssysteem, verlichting en zonwering en het ruimtebezettingssysteem met elkaar om de ramen en ventilatiekleppen en de toevoerluchtdeuren te besturen.

Slimme beschermingen op geautomatiseerde ramen

Raambeveiliging als intelligente sensoroplossingen in de gebouwbus beveiligen de ramen geïntegreerd in het gebouwbeheersysteem in alle normaal gesproken barrièrevrije gebouwgedeeltes. De intelligentie blijft ‘plaatselijk’, omdat de informatie van de veiligheidssensoren voorrang heeft. De ventilatie wordt vertraagd of gestopt, als er zich een obstakel in de raamopening bevindt zoals een hand en sluitingshandelingen reeds begonnen zijn door de gebouwregeling dankzij sensorinformatie (regen, wind en temperatuur).

Meer informatie over raambeveiligingen

Optimaal klimaat: slimme actuatoren besturen elkaar

GEZE is ook bezig met het testen van een zeer unieke combinatie van airconditioning, raamaandrijvingen en weersensoren. De slimme actuatoren besturen elkaar afhankelijk van de gegevens van de sensoriek. Voor een uiterst efficiënte en energiebesparende airconditioning, dient de prestatie van het airconditioningssysteem zich automatisch aan te passen aan de exacte openingsbreedte van een raam. Een constant evenwicht tussen de buitentemperatuur en de vooraf ingestelde ruimteomgevingstemperatuur voor klimaatregeling in de individuele ruimtezones op elk gebouwniveau wordt ook getest door de interactie van verwarming, ventilatie en airconditioning. Bij het programmeren van de scenario's is zorgvuldig rekening gehouden met de fysieke parameters zoals de afmetingen en de positie van een ruimte in het gebouw via het gebouwbeheersysteem.

Meer over indoor-klimaatregeling

Slimme GEZE-producten in het nieuwe ontwikkelingscentrum

  • GEZE Cockpit gebouwautomatiseringssysteem
  • RWA-aandrijvingen uit het IQ windowdrive-assortiment
  • Rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA)
  • Powerturn draaideuraandrijving