Platinum en Diamant: Kö-Bogen II ontvangt de hoogste DGNB-certificeringen

Het kantoor- en zakengebouw Kö-Bogen II in Düsseldorf onderscheidt zich niet alleen door Europa's grootste groene gevel: naast het DGNB-certificaat Platinum heeft de Kö-Bogen II zelfs de wereldwijd unieke DGNB-Diamant ontvangen - een prachtig succes, ook voor het milieu. Hoe dat werkt, laat het duurzaamheidsproject Kö-Bogen II zien.

Toekomstgeoriënteerd: Green Building

Kö-Bogen II

DGNB-certificaat Platinum & Diamant voor de Kö-Bogen II © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker, om de milieu-effecten van de bouw te reduceren. Tenslotte is de bouw- en gebouwensector verantwoordelijk voor ongeveer 30 % van de broeikasgasemissies. Steeds meer opdrachtgevers en investeerders zijn daarom geïnteresseerd in milieuvriendelijke en duurzame gebouwen en bouwprojecten, de zogenaamde Green Buildings.

MEER OVER GREEN BUILDING

Internationaal erkend: DGNB-certificeringen voor duurzame gebouwen

De Duitse maatschappij voor duurzaam bouwen (DGNB, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) beoordeelt de duurzaamheid van gebouwen. De DGNB-certificering kan al naargelang het niveau waarnaar gestreefd wordt (Goud, Zilver, Brons, Platinum) en de gebouwcategorie (nieuwbouw, bestaande bouw, wijk) variëren. De DGNB-certificeringen zijn vooral in Duitsland, maar ook internationaal, erkend. Met een onafhankelijke controle wordt gegarandeerd dat gebouwen voldoen aan de veeleisende DGNB-criteria.

Belangrijk voor succesvolle DGNB-certificeringen: documentatie en controle

Om ervoor te zorgen dat aan de vereiste criteria voor een DGNB-certificering voldaan wordt, is het belangrijk dat alle betrokkenen - architecten, ingenieurs, opdrachtgevers, professionele planners en andere merken - nauw samenwerken. Uiteindelijk is een gedetailleerd bewijs van alle omgezette maatregelen en hun effecten noodzakelijk, om de DGNB-certificering te verkrijgen. 

 • Duurzaamheid: het hoofddoel van de DGNB-certificering is het beoordelen en waarborgen van de ecologische, sociale en economische duurzaamheid van een gebouw.
 • Energie-efficiëntie: het gebouw moet zo weinig mogelijk energie verbruiken en idealiter gebruik maken van hernieuwbare energieën.
 • Milieubescherming: met milieu-aspecten als waterverbruik, afvalmanagement en reductie van de emissie van schadelijke stoffen moet rekening worden gehouden. Regenwatergebruik en afvalscheiding zijn voorbeelden voor maatregelen die gestimuleerd worden.
 • Gezondheid en comfort: dit omvat goede luchtkwaliteit, adequate verlichting en akoestisch comfort voor gebouwgebruikers.
 • Oppervlakteoptimalisering: het is belangrijk, ervoor te zorgen dat ruimtebronnen op zinvolle wijze gebruikt worden.
 • Bouwecologie: de oorsprong van de bouwmaterialen en hun effecten op het milieu worden geanalyseerd. Duurzame materialen en ecologische bouwwijzen worden gestimuleerd.
 • Innovatie: de integratie van innovatieve technologieën en concepten, die aan de duurzaamheid bijdragen, wordt erkend en positief beoordeeld.
 • Levenscyclusbeschouwing: de levenscycluskosten en -effecten van het gebouw zijn belangrijk. Dit omvat niet alleen de bouwkosten, maar ook de bedrijfs- en onderhoudskosten gedurende de totale levensduur van het gebouw.
 • Mobiliteit en aansluiting: een goede aansluiting op het lokale openbare vervoer en de fietsparkeerplaatsen kunnen pluspunten opleveren.
 • Sociale verantwoordelijkheid: met de effecten van het gebouw op de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld hoe het gebouw de lokale economie ondersteunt en sociale interactie stimuleert, wordt rekening gehouden.

Naast het grote belang voor de stedelijke vormgeving van Düsseldorf is het K II met zijn architectuur met name met het oog op de schaarste aan bronnen en de milieubescherming ook in de toekomst een maatstaf voor nieuwe bouwprojecten."

Stephan Deußer, projectleider B&L Gruppe

Duurzame oplossingen voor een succesvolle DGNB-certificering

De integratie van innovatieve technologieën en concepten, die aan de duurzaamheid bijdragen, wordt bij de DGNB-certificering positief beoordeeld. Het is dus geen wonder dat in het duurzaamheidsproject Kö-Bogen II deurtechnologie van GEZE wordt gebruikt. Een groot aantal van onze producten voldoet aan de duurzaamheidseisen van de wereldwijd leidende Green-Building-beoordelingssystemen, zoals ze door DGNB en LEED worden vastgelegd. Deze conformiteit maken wij vrijwillig transparant door de terbeschikkingstelling van milieu-productverklaringen (EPD’s) voor onze producten. Bovendien zijn onze producten aanwezig in de online-databases DGNB Navigator en greenbuildingproducts.eu en zijn ze daar met de desbetreffende certificaten opgeslagen. Met de certificaten wordt het aantal punten gecertificeerd, waarmee een GEZE-product aan de succesvolle DGNB- of LEED-certificering van een gebouw kan bijdragen.

Groene en hellende gevel - een uitdaging voor de deurtechniek

Kö-Bogen II en het Dreischeibenhaus in Düsseldorf

Individueel aangepaste deurtechniek: de GEZE Slimdrive SL NT-FR. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Slimdrive SL NT-FR

De ingangen tot winkels en kantoren worden met de smalle schuifdeurinstallatie optisch mooi vormgegeven. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Een bijzondere uitdaging vormde de complexe en veeleisende installatiesituatie voor schuif- en draaideuraandrijvingen in de met haagbeuken beplante en deels hellende gevel. Vanwege de geringe aandrijvingshoogte van slechts 7 cm zijn hier onze Slimdrive schuifdeursystemen perfect: dankzij de geringe bouwhoogte worden ze harmonieus in de groene gevel opgenomen. 

 • Voor het gebruik op hoekige gevels of hoeken, bijvoorbeeld op het paviljoen, de toegang tot ondergrondse garages en tot de gastronomie, is de Slimdrive SLV objectspecifiek ontworpen en met de bij het project passende hoek in de aandrijfrail vervaardigd.
 • In vluchtroutes wordt de Slimdrive SL NT-FR met vluchtroutefunctie gebruikt.
 • Nog een pluspunt op het gebied van duurzaamheid: het Slimdrive deursysteem verlengt zijn levensduur efficiënt met een zeer rustig draaiende, slijtagearme gelijkstroom-aandrijving en zelfreinigende loopwagens. Een automatische storingsherkenning en protocollering verlagen de onderhoudskosten extra. Dat spaart hulpbronnen.

Speciale solutions voor de sluitkantbeveiliging voor de groene en hellende gevel

Slimdrive SLV

Het beproefde schuifdeursysteem van GEZE garandeert ondanks de schuine gevelconstructie bescherming en nachtsluiting volgens de normen. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Bovendien konden wij met speciale solutions voor de voorgeschreven beveiliging van de secundaire sluitzijdes op de afgebogen gevel zorgen. Hier was de afstand tussen beschermvleugel en gevel zo groot dat het gevaar bestond dat er bijvoorbeeld kinderen tussen beschermvleugel en gevel zouden kunnen gaan staan.   Onze oplossing: speciaal geplande en vervaardigde glas- c.q. metaalbladen voor de sluitkantbeveiliging. Dit vereiste een intensieve samenwerking van de GEZE-projectadviseurs met de planning en de projectbewaking alsmede met andere merken.

Bij een zo ambitieus project als de Kö-Bogen II is het cruciaal dat reeds bij de planning alle merken goed samenwerken. GEZE heeft bij de bewerking van passende objectspecifieke oplossingen een waardevolle bijdrage geleverd aan de merkoverkoepelende planning en de omzetting.

Wolfgang Faßbender, architecten- en projectadviseur bij GEZE

Planningsadvies en onderhoud gedurende de totale projectlevenscyclus

Voor een succesvolle DGNB-certificering zijn gedetailleerde bewijzen over de omgezette maatregelen en hun effecten noodzakelijk. Daarom zijn een betrouwbare en competente planningsondersteuning van één leverancier van groot voordeel. Onze deskundigen bieden u van de planning via de montage tot het onderhoud en evt. ontmanteling individueel advies en uitgebreide services. 

Belangrijk bij certificeringen van duurzame bouwprojecten

Vele bouwprojecten streven naar een certificering, want duurzaamheidscertificaten zijn vaak een voorwaarde voor de toestemming van financiële middelen, zoals bijvoorbeeld van een KfW-subsidie. Michael Halstenberg, advocaat en ministerieel directeur a.D., en Günther Weizenhöfer, architect en Team Lead Pre Sales Development, spreken over actuele ontwikkelingen en mogelijke moeilijkheden bij de aansprakelijkheid in het geval van een gebrek.

Wij ondersteunen u bij uw planning