Onderwerpen

Barrièrevrijheid voor gebouwen – meer comfort en levenskwaliteit voor iedereen

Barrièrevrijheid voor gebouwen: tips over planning, DIN-normen en wetten Snel door een deur gaan zonder hulp, of een zwaar raam openen zonder problemen zijn handelingen die niet altijd zo gemakkelijk zijn als ze eerst lijken. Dit is niet alleen van toepassing op personen in rolstoelen of met andere fysieke beperkingen: met een been in het gips, volgeladen armen of een kinderwagen kunnen eenvoudige alledaagse handelingen een echte uitdaging worden. De oplossing: barrièrevrij plannen, bouwen en wonen.

Wat betekent barrièrevrijheid?

Toegankelijkheid is een belangrijk onderwerp voor de samenleving dat ons allen aangaat. Volgens de Duitse basiswetgeving, de wet voor gelijke kansen voor gehandicapten en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, heeft iedereen het recht van een onbelemmerde toegang tot alle ontworpen woongebieden, onafhankelijk van persoonlijke situatie, fysieke conditie of leeftijd. Door barrièrevrijheid kan iedereen op basis van gelijkheid leven, autonoom en zonder externe hulp.

Barrièrevrij betekent meer dan “geschikt voor gehandicapten”

Barrièrevrij ontwerp heeft daarom vele voordelen – niet alleen voor personen met fysieke handicappen. Bijgevolg wordt de term “geschikt voor gehandicapten” zelden gebruikt tegenwoordig. Waarom is dat? Stelt u zich voor: u staat voor een deur met zware tassen boodschappen in uw handen en moet deze met uw ellebogen openen. Of u moet een wankele kruk onder het raam zetten om het te kantelen – een erg onhandige en soms zelfs gevaarlijke situatie. We komen dagelijks vaak obstakels tegen die ons het leven bemoeilijken en kostbare tijd in beslag nemen.

Barrièrevrije gebouwen maken het alledaagse leven eenvoudiger voor iedereen

Daarom maakt barrièrevrij bouwen en wonen uw leven niet alleen “geschikt voor gehandicapten”, maar ook vrij van obstakels. Barrièrevrijheid biedt voordelen voor iedereen en kan hun levens positief veranderen. Drempelvrije entrees en brede deuren helpen niet alleen oudere mensen of personen met loopmiddelen of andere beperkingen, maar ook gezinnen met kinderwagens of reizigers met zware bagage. Barrièrevrijheid betekent comfort, inclusie en een betere levenskwaliteit voor iedereen.

Barrièrevrije en hygiënische oplossingen

GC 307+: Hoge hygiëne en drempelvrije toegang.

GC 307+: Hoge hygiëne en drempelvrije toegang. © GEZE GmbH

Veel barrièrevrije oplossingen verbeteren niet alleen het comfort voor gebruikers, maar ook de hygiënische veiligheid. Contactloze benaderingsschakelaars zorgen er bijvoorbeeld voor dat automatische deuren zonder contact openen. Dit voorkomt fysiek contact en zodoende de mogelijkheid om bacteriën en virussen over te dragen. Vooral in gebieden met druk verkeer, openbare gebouwen en zorg- en gezondheidsvoorzieningen verbetert dit hygiëne, veiligheid en comfort aanzienlijk.

Een goed voorbeeld komt uit de zorg- en gezondheidszorgsector: Contactloze benaderingsschakelaars werden geïnstalleerd in de residentie Fux Campagna. Ze zorgen ervoor dat deuren uitgerust met de GEZE Slimdrive op een contactloze, barrièrevrije manier geopend kunnen worden. De benaderingsschakelaars nemen personen en voorwerpen waar in een detectiegebied van 10 tot 50 centimeter, dat zoals vereist kan worden afgesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat personen die loophulpmiddelen of rolstoelen gebruiken de deur comfortabel kunnen openen zonder de sluitplaat direct aan te raken. Dit verbetert barrièrevrij comfort terwijl het ook de hygiëne verhoogt.

Barrièrevrij plannen, bouwen en wonen

Automatische deuren voor barrièrevrije toegang

Automatische deuren voor barrièrevrije toegang © Martin Jakob / GEZE GmbH

Het publieke bewustzijn van het onderwerp barrièrevrijheid is in de afgelopen jaren toegenomen. Met name toegankelijke planning en bouw van openbare gebouwen en particuliere woningen spelen een sleutelrol. Het doel: gebouwen en woningen zodanig te plannen en te bouwen dat ze door iedereen onbeperkt gebruikt kunnen worden zonder dat er externe hulp nodig is. Daar zijn belangrijke redenen voor. Het aantal personen die in staat zijn om een onafhankelijk leven te leiden op oudere leeftijd en dit ook wensen, neemt toe.

Barrièrevrijheid maakt inclusie eenvoudiger

Onder verwijzing naar de Duitse basiswetgeving wordt barrièrevrijheid ook steeds meer gevraagd door personen met een handicap. Alleen door het wegnemen van barrières is een leven zonder de voortdurende steun van anderen mogelijk voor deze mensen. Een aanvulling hierop vormt het uiterst actuele onderwerp “inclusie”, het recht van ieder individu – met of zonder een handicap – om overal naartoe te kunnen gaan.

Toegang voor iedereen omvat barrièrevrij ontwerp

Nieuwe en duurzame levensstijlen, waaronder een eenvoudig gebruik van gebouwen en ruimten, vormen ook een duidelijke trend. Gezien de eenvoudige en nuttige voorzieningen, wordt barrièrevrijheid nauw in verband gebracht met comfort en ontwerp. De term barrièrevrijheid wordt steeds belangrijker in deze context. Het internationale ontwerpconcept creëert leefruimtes die toegankelijk, begrijpelijk en voor iedereen even bruikbaar zijn. Op basis van dit concept moeten gebouwen gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt voor de grootst mogelijke groepen mensen en moeten ze zonder externe hulp kunnen worden gebruikt. Toegang voor iedereen is niet gericht op een specifiek doelpubliek, maar maakt dingen eerder gemakkelijker voor iedereen. Barrièrevrij plannen en bouwen wordt ook weerspiegeld in barrièrevrijheid.

Kaderverordening en normen

Barrièrevrij ontwerp voor architectonische omgevingen en gebouwen wordt vastgelegd door ontelbare wettelijke bepalingen en normen. De regelgeving verschilt per land. In Duitsland wordt barrièrevrijheid vastgelegd in de Duitse basiswetgeving en het Modelbouwbesluit en nationale bouwvoorschriften, en vormt het een integraal criterium voor openbare gebouwen.

Combineer brandbeveiliging en toegankelijkheid

Niet alleen gebouwen moeten voldoen aan het kader van voorschriften en normen voor barrièrevrijheid: preventieve brandbeveiliging is ook door de wet vastgelegd. Het combineren van brandveiligheidsmaatregelen met barrièrevrij ontwerp is complex: brandwerende deuren moeten snel sluiten in geval van brand en veilige brandcompartimenteringen creëren, maar bieden ook een dagelijks barrièrevrij gebruik.

Ontdek ons gratis brandveiligheids-witboek

Vind nog meer tips in onze presentatie over brandveiligheid voor deuren in bestaande gebouwen

Onze brandveiligheidsdeskundige, Peter Rürup, gaf een presentatie over waar rekening mee te houden bij het plannen van barrièrevrije brandwerende deuren in het exposantenforum van de digital FeuerTrutz 2020:

WATCH THE Feuertrutz VIDEO HERE

Barrièrevrijheid in de particuliere sector

Steeds meer mensen willen ook meer levenscomfort en -kwaliteit binnen hun eigen vier muren. Dit betekent dat in vele particuliere bouwprojecten gezocht wordt naar barrièrevrije concepten zoals universeel ontwerp. Intelligent wonen in smart homes wordt ook steeds populairder. Naast de universele ontwerp- en smart home-concepten zijn er ook aanvullende concepten in de privé sector met soortgelijke doeleinden. Ze hebben hoofdzakelijk één ding gemeen: de focus ligt op mensen en oplossingen die barrièrevrijheid creëren in het dagelijkse leven.

Barrièrevrije deur- en raamsystemen verhogen het comfort

Barrièrevrijheid biedt talloze voordelen in alle aspecten van het leven. Het helpt mensen die herstellen van de tijdelijke gevolgen van ongevallen, mensen met kinderwagens, bagage of boodschappentassen, en gezinnen met kleine kinderen. Automatische deur- en raamoplossingen bieden zodoende meer gebruikscomfort, vooral wanneer de handmatige bediening van deuren of ramen lastig, moeilijk of zelfs onmogelijk is.

Barrièrevrij wonen is een vooruitstrevend onderwerp

Naast optimalisering wat comfort betreft, spelen onafhankelijk wonen en onafhankelijke huisvesting een belangrijke rol. Dingen die veel personen vanzelfsprekend vinden, worden erg moeilijk of onmogelijk op latere leeftijd. Gedurende de komende jaren zal Duitsland een belangrijke verandering ondergaan qua leeftijdsopbouw van zijn bevolking. Het aandeel van de 65-jarigen en ouder neemt voortdurend toe. Een op de drie burgers zal in 2060 65 jaar of ouder zijn. Gezien deze veranderende leeftijdsopbouw in Duitsland, is de oudere generatie van de toekomst reeds bezig met het onderwerp barrièrevrijheid. Oudere mensen zijn tegenwoordig ook actiever dan ooit tevoren en hopen op een zelfstandig leven op hun oude dag.

Barrièrevrije deuren en ramen ontwerpen met GEZE

Barrièrevrije deursystemen voor meer gebruikerscomfort

Barrièrevrije deursystemen voor meer gebruikerscomfort © Martin Jakob / GEZE GmbH

Het bedienen en passeren van deuren en het openen en sluiten van ramen zijn enkele van de belangrijkste aspecten van barrièrevrij ontwerp. Als pionier op het gebied van barrièrevrijheid verwijdert GEZE barrières met een uitgebreide selectie innovatieve en individuele oplossingen voor deur-, raam- en veiligheidstechniek in de publieke en privé sectoren.

Verbeterd gebruikscomfort

GEZE-oplossingen bieden meer veiligheid en gemak dankzij de eenvoudige en intuïtieve bediening. Ze houden rekening met persoonlijke wensen en individuele behoeften en maken het leven eenvoudiger en comfortabeler. Bouwkundige oplossingen van GEZE kunnen ook perfect visueel in het ruimtelijke ontwerp geïntegreerd worden.

Veilige en DIN-compatibele oplossingen

Automatische deur- en raamsystemen van GEZE voldoen aan de strengste veiligheidsnormen en aan de richtlijnen van de DIN-normen voor barrièrevrij bouwen. Met complete oplossingen afkomstig van één adres is GEZE uw deskundige partner voor de implementatie van projecten in overeenstemming met de toepasselijke normen – van de planningsfase tot aftersales-service.

Ga naar automatische draaideursystemen GEZE

Ga naar automatische schuifdeursystemen GEZE

Ga naar automatische carrouseldeursystemen GEZE

Meer over de voordeur oplossing van GEZE

Individuele en projectspecifieke planning

Uitgebreide en universele barrièrevrijheid in een nieuw gebouw betekent volledig op te gaan in het onderwerp, zelfs in de planningsfase. GEZE biedt uitgebreide ondersteuning, ook in de planningsfase. Barrièrevrije concepten worden ontworpen volgens de behoeften van de verschillende gebruikersgroepen, in overeenstemming met alle wettelijke voorschriften en in overeenstemming met DIN 18040 als de planningsbasis voor barrièrevrijheid.

Uitgebreide expertise afkomstig van één adres

GEZE biedt een breed assortiment aan producten op het gebied van barrièrevrij bouwen - van automatische aandrijvingen, vastzetsystemen, deurdrangers met vrijloopfunctie en aanstuurelementen tot toegangscontrole, panieksloten, elektrische raamopeningssystemen, rook- en warmteafvoerinstallaties en natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallaties. Alle producten kunnen eenvoudig en veilig worden geassembleerd en zijn geschikt voor toepassing in openbare en particuliere gebouwen.

Uitgebreide service van meet af aan

GEZE ondersteunt barrièrevrijheid in zowel bestaande als nieuwe gebouwen. In tegenstelling tot het garanderen van barrièrevrijheid in nieuwe gebouwen, is het aanpassen van bestaande gebouwen een grotere uitdaging op het gebied van planning en ontwerp. De experts van GEZE kunnen deze uitdagingen optimaal aanpakken door hun gespecialiseerde vaardigheden en jarenlange ervaring. GEZE ondersteunt u als een professionele partner van meet af aan. Dankzij het nauw verweven distributienetwerk van GEZE kunnen wij adviseurs leveren die u op korte termijn ook ter plaatse mogelijke barrièrevrije oplossingen kunnen aanbieden.