GEZE IQ box Safety – TÜV-gecertificeerde beveiliging voor elektrisch bedienbare ramen

Natuurlijke ventilatiesystemen met door motor aangestuurde ramen zorgen voor een gezond binnenklimaat en zijn ook een economisch aantrekkelijk alternatief voor mechanische ventilatiesystemen wat betreft luchthygiëne binnenshuis. Elektrisch bedienbare ramen kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in de gebouwautomatisering en vergemakkelijken functionele ventilatiescenario’s. Op deze manier zijn ze steeds meer bestemd voor gebruikers van gebouwen. De beveiliging van deze ramen is daarom een aanvullende factor in de planning en het ontwerp. Met de IQ box Safety introduceert GEZE een TÜV-geteste oplossing voor de sluitkantbeveiliging van elektrisch bedienbare ramen tot beschermingsklasse 4.

Hoge veiligheidsspecificaties voor elektrisch bedienbare ramen

Natuurlijke ventilatiesystemen met ramen met motoraandrijving garanderen een gezond en hygiënisch binnenklimaat.

Natuurlijke ventilatiesystemen met ramen met motoraandrijving garanderen een gezond en hygiënisch binnenklimaat. © Getty Images

Elektrisch bedienbare ramen die geopend en gesloten worden via een gemotoriseerde aandrijving kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond binnenklimaat en het verbeteren van de luchthygiëne binnenin het gebouw. Dankzij hun classificatie in het kader van de Europese Machinerichtlijn moeten ze voldoen aan strenge veiligheidsnormen. De individuele specificaties voor elektrisch bedienbare ramen in het gebouw moeten daarom in een vroeg stadium vastgesteld worden. Dit heeft niet alleen met technische aspecten te maken: er moet ook gegarandeerd worden dat de oplossing veilig is voor alle gebruikers van het gebouw tijdens de dagelijkse bediening. Dit is in het bijzonder van belang in gebouwen als scholen, kleuterscholen en ziekenhuizen, alsmede in gebouwen die open zijn voor het publiek, zoals vergaderlocaties en winkelruimtes. Met name hier moet gegarandeerd worden dat oneigenlijk gebruik van de ramen of onachtzaamheid niet tot letsel leiden. Met IQ box Safety, biedt de deur-, raam- en veiligheidsspecialist GEZE een veilige oplossing voor alle eisen gesteld aan een elektrisch bedienbaar raam. De producent ondersteunt architecten, planners en gebouwbeheerders met eisenanalyses op het gebied van automatische natuurlijke ventilatie en verstrekt gepersonaliseerd advies.

GEZE IQ box Safety: TÜV-geteste veiligheid voor elektrisch bedienbare ramen

IQ box Safety is geschikt voor het beveiligen van sluitkanten op automatische elektrisch bedienbare ramen in samenhang met alle 24 V GEZE IQ windowdrive-aandrijvingen. IQ box Safety maakt de eenvoudige en snelle aansluiting van verschillende beveiligingsranden en niet-contactsluiters mogelijk. Voor elk raam verbindt één IQ box Safety max. vier raamaandrijvingen en twee vergrendelingsaandrijvingen. Het is geschikt voor toepassingen op het gebied van natuurlijke ventilatie en rookafvoer (rook- en warmteafvoerinstallatie en SHEV) en samen met de GEZE IQ box KNX. De GEZE IQ box Safety-module is TÜV-getest en voldoet aan de normen EN ISO 13849-1 en 2. Dientengevolge voldoet hij aan de strengste beveiligingseisen voor elektrisch bedienbare ramen overeenkomstig de risicobeoordeling volgens de Machinerichtlijn.

Plug-and-play-oplossing: verbinden, inpluggen, klaar

Installatie en inbedrijfstelling van de GEZE IQ box Safety is ongelooflijk eenvoudig: de doprailmontage met plug-in aansluitklemmen kan eenvoudig worden aangesloten op de GEZE raamaandrijving en andere GEZE IQ boxen. De voorgeprogrammeerde sensoringangen maken een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling van het systeem mogelijk. DIP-schakelaars om de sensoringangen in en uit te schakelen zijn eenvoudig toegankelijk op de voorkant van de IQ box. Een LED-display geeft de in bedrijf-status van de sensor op ieder moment aan. Dankzij zijn kleine afmetingen kan de IQ-module “verdwijnen” in een schakelkast of specifiek voorbereide opbouwbehuizing. Zo biedt het product planners en architecten een hoge mate van flexibiliteit, zowel wat betreft het positioneren van het systeem als het functionele ontwerp van ventilatie- en rook- en warmteafvoerramen.