GEZE - Türen als Teil moderner Rauch- und Wärmeabzugslösungen in historischer Architektur
Dakuitgang van de toren van de Lutherkirche
GEZE - RWA bei Lutherkirche, Wittenberg
Motorslot GEZE MLS van de dakuitgang

Rook- en warmteafvoer in historische architectuur

Deuren in gebouwen met monumentstatus moeten op het punt van veiligheid en controlefuncties voldoen aan dezelfde eisen als deuren in nieuwbouw. De Lutherkirche in Wittenberg, gebouwd tussen 1490 en 1510, is een actueel voorbeeld van rook- en warmteafvoercomponenten (RWA) in combinatie met de allermodernste sluit- en deurtechniek in historische gebouwen met monumentstatus. 

Bij de renovatie van de kerktoren was het zaak het trappenhuis van de toren in geval van brand rookvrij te houden, zodat de vluchtwegen probleemloos kunnen worden gebruikt. Daarbij moet de deur als inbraakbeveiliging van buiten en boven het dak verzekeringstechnisch vergrendeld zijn en moet er een melding naar de inbraakmeldinstallatie worden gestuurd als er sprake is van onbevoegd gebruik. De combinatie van RWA-componenten met de allermodernste slot- en deurtechniek van GEZE beantwoordt aan deze vereisten.

Voor een betrouwbaar functioneren van de natuurlijke rook- en warmteafvoer zijn altijd voldoende gedimensionaliseerde toevoer- en afvoervlakken vereist. Door de luchttoevoervlakken in het onderste gedeelte van het gebouw wordt lucht aangevoerd zodat - door de thermische stijgkracht - het aanwezige rookgas opstijgt en via de afvoervlakken in het bovenste gedeelte van de ruimte of het gebouw wordt afgevoerd. De deur naar de dakuitgang van de raamloze toren dient als afvoervlak. Deze deur kan in geval van brand naar buiten worden geopend en vervult daarmee de functie van een extra vluchtroute. De deur wordt gesloten via het zelfvergrendelende motorslot GEZE MLS, dat dankzij de paniekfunctie altijd met de hand van de binnenzijde kan worden geopend en daarmee beantwoordt aan de eisen die aan een vluchtdeur worden gesteld. Het alarm wordt geactiveerd via rookmelders of handmatige activeringselementen. Bij een alarm stuurt de RWA-centrale de toevoer- en afvoeropeningen aan. Bij een alarm ontgrendelt het motorslot de deur in minder dan een seconde, zodat de deur kan worden geopend. Tegelijkertijd wordt er via de inmiddels geopende deur een melding aan de inbraakmeldinstallatie gestuurd.

Dankzij de combinatie van een GEZE RWA-centrale met het motorslot GEZE MLS en de invers gemonteerde deurdranger GEZE TS 5000 kan worden voldaan aan de afzonderlijke eisen van dit historische gebouw. Dit betekent een snelle rook- en warmteafvoer en een beveiligde vluchtweg.